Sự kiện hot
3 năm trước

Năm Bảy Bảy dùng 22 triệu cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông

Doanh nghiệp sẽ sử dụng toàn bộ 22.225.740 cổ phiếu quỹ đang có để chia cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phân phối 7:25. Đối tượng chia cổ phiếu quỹ là các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông

CTCP Đầu Tư Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán NBB) vừa thông qua phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ sử dụng toàn bộ 22.225.740 cổ phiếu quỹ đang có để chia cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phân phối 7:25. Đối tượng chia cổ phiếu quỹ là các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông. Số cổ phiếu quỹ được chia này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

BCTC năm 2020 đã kiểm toán của Năm Bảy Bảy ghi nhận số cổ phiếu quỹ này có giá trị gần 500 tỷ đồng, tương ứng giá vốn bình quân khoảng 22.440 đồng/cổ phiếu. Lần gần đây nhất, tháng 11/2020 Năm Bảy Bảy báo cáo mua thêm hơn 15 triệu cổ phiếu quỹ với giá bfinh quân 23.817 đồng/cổ phiếu. Còn trước đó công ty đã có hơn 7,15 triệu cổ phiếu quỹ với giá mua vào bình quân 19.451 đồng/cổ phiếu.

Năm Bảy Bảy cũng cho biết, số cổ phiếu quỹ này sẽ dùng nguồn lợi nhuận chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần để chia cho cổ đông. Cổ đông không phải nộp tiền. Số cổ phiếu lẻ còn lại sẽ phát hành theo dạng cổ phiếu ESOP cho Tổng Giám đốc công ty với giá 10.000 đồng/cổ phiếu (số này sẽ không quá 500.000 cổ phiếu).

Trong quí 1/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hơn 162 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 32,39 tỷ đồng, tăng mạnh so với số lãi hơn 5 tỷ đồng trong quý I/2020. Như vậy, 3 tháng đầu năm, NBB mới hoàn thành 11,6% kế hoạch về doanh thu và 7,2% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính tới 31/3/2021, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của NBB tăng thêm 103,2 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 19,9% so với đầu năm lên 621,8 tỷ đồng và chiếm 14,6% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 438,3 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 183,5 tỷ đồng.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: