Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Năm Bảy Bảy lãi 209 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, công ty bất động sản đạt 553 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 28% so với cùng kỳ. Nhờ doanh thu tài chính đột biến nên lãi sau thuế tăng 112% lên 209 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HoSE: NBB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2021.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tăng 37% lên 390,6 tỷ đồng, trong đó doanh thu chuyển nhượng bất động sản hơn 383 tỷ đồng, còn lại là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, giá vốn tăng nhanh khiến lợi nhuận gộp đi ngang ở mức 143 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính mang về 123 tỷ đồng, gấp 55 lần cùng kỳ do phát sinh 120 tỷ đồng từ chuyển nhượng 14% quyền tham gia đầu tư dự án Sơn Tịnh – Quảng Ngãi. Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 177,3 tỷ đồng, tăng 89% so với quý II/2020.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, công ty bất động sản đạt 553 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 28% so với cùng kỳ. Nhờ doanh thu tài chính đột biến nên lãi sau thuế tăng 112% lên 209 tỷ đồng.

Năm 2021, doanh nghiệp đặt ra kế hoạch kinh doanh dự kiến tổng doanh thu 1.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 450 tỷ đồng, lần lượt giảm 60% và tăng 38% so với thực hiện trong năm trước. Với kết quả trên, doanh nghiệp đã hoàn thành gần 40% mục tiêu về doanh thu và 47% chỉ tiêu về lợi nhuận.

Tính đến thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 4.464 tỷ đồng tăng 9%. Hàng tồn kho với giá trị sản xuất kinh doanh dở dang các dự án 2.357 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn 1.170 tỷ đồng. Một số các dự án đang đầu tư có chi phí sản xuất dở dang lớn như dự án căn hộ cao tầng NBB II (784 tỷ đồng), NBB Gargen III (823 tỷ đồng); dự án khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi (416 tỷ đồng)…

Dự nợ vay tại thời điểm cuối kỳ, tăng 91% lên 992 tỷ đồng, phần lớn là do khoản vay cá nhân ngắn hạn tăng 114% lên 594 tỷ đồng và phát sinh khoản vay dài hạn HDBank 280 tỷ đồng tại cuối kỳ. 

Năm nay, công ty tiếp tục thi công các dự án trọng điểm như dự án khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi để đảm báo đúng tiến độ đã cam kết. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ triển khai đầu tư xây dựng các dự án mới như NBB Garden III (TP HCM) và khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De Lagi (Bình Thuận) và bổ sung phát triển ngành dịch vụ gồm chuỗi căn hộ dịch vụ tại TP HCM và du lịch nghỉ dưỡng tại các tỉnh ven biển miền Trung.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: