Sự kiện hot
3 năm trước

Nam Long có tân Tổng giám đốc

Công ty bổ nhiệm ông Trần Xuân Ngọc giữ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn, thay thế cho ông Chu Chee Kwang giữ chức vụ Tổng Giám đốc Nam Long từ tháng 3/2015. Đồng thời, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn làm Tổng Giám đốc của Mảng Kinh doanh nhà ở - Nam Long Land.

Nam Long có tân Tổng giám đốc - Ảnh 1

CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) vừa thông qua quyết định bổ nhiệm các nhân sự cấp cao theo cơ cấu tổ chức mới, trong chiến lược giai đoạn 2021- 2030.

Theo đó, công ty bổ nhiệm ông Trần Xuân Ngọc giữ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn, thay thế cho ông Chu Chee Kwang giữ chức vụ Tổng Giám đốc Nam Long từ tháng 3/2015. Đồng thời, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn làm Tổng Giám đốc của Mảng Kinh doanh nhà ở - Nam Long Land.

Về tình hình kinh doanh, CTCP Đầu tư Nam Long (Mã: NLG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020, qua đó cho thấy lợi nhuận của doanh nghiệp tương đối ổn định nhờ lãi chuyển nhượng cổ phần, trong bối cảnh hoạt động kinh doanh chính giảm.

Cụ thể, doanh thu nghiệp nhận doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 918 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ 2019. Đồng thời, biên lãi gộp của doanh nghiệp cũng giảm từ 39% ở cùng kỳ về 27%, theo đó lợi nhuận gộp trong quý chỉ ghi nhận 250 tỷ đồng.

Về hoạt động tài chính, doanh thu trong quý của công ty tăng mạnh so với cùng kỳ, từ 22 tỷ đồng lên 649 tỷ đồng, chủ yếu do lãi từ chuyển nhượng cổ phần.

Lũy kế cả năm 2020, công ty ghi nhận doanh thu thuần giảm 11% xuống mức 2.260 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 16%, xuống còn 850 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của công ty gần 13.460 tỷ đồng, tăng 33.5% so với đầu đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho của doanh nghiệp tăng mạnh 40% lên 6.027 tỷ đồng.

Nợ phải trả của doanh nghiệp tăng 56% lên gần 6.740 tỷ đồng. Trong đó, vay ngắn hạn tăng mạnh từ 63 tỷ đồng lên thành 932 tỷ đồng. Các khoản vay này được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, nợ dài hạn của Nam Long cũng tăng 40% lên gần 2.354 tỷ đồng. Các khoản vay dài hạn chủ yếu để tài trợ cho dự án khu đô thị Akari City tại TP HCM.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: