Sự kiện hot
3 năm trước

Nâng cấp cầu yếu đường sắt Hà Nội - TP.HCM: Đôn đốc chọn nhà thầu các gói xây lắp

Tính đến ngày 19/3/2020, Ban Quản lý dự án đường sắt (chủ đầu tư/bên mời thầu) đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (LCNT) của 14 gói thầu thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM. Trong đó, 6 gói thầu đã hoàn thành việc LCNT, 8 gói thầu đang chuẩn bị LCNT để kịp khởi công trong tháng 6/2020.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án nói trên có tổng mức đầu tư hơn 1.949 tỷ đồng. Đây là một trong 4 dự án đường sắt thuộc 14 dự án giao thông quan trọng cấp bách đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua phương án sử dụng 15.000 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 tại Nghị quyết 556/NQ-UBTVQH14 ngày 31/7/2018.

Theo tìm hiểu, đến nay, 6 gói thầu tư vấn của Dự án đã hoàn thành việc LCNT. Nhà thầu trúng Gói thầu Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi (giá trúng thầu là 37,004 tỷ đồng, giá gói thầu sau điều chỉnh là 37,892 tỷ đồng) là Liên danh Công ty CP Tư vấn xây dựng và Thương mại Hưng Phú - Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (GTVT) - Công ty CP Tư vấn thiết kế GTVT phía Nam. Liên danh Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng đường sắt - Viện Khoa học công nghệ GTVT trúng Gói thầu Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi theo hình thức chỉ định thầu.

Tiếp đó, Liên danh Công ty CP Tư vấn xây dựng và Thương mại Hưng Phú - Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng GTVT trúng Gói thầu TV-CY-07 Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng 39 công trình cầu thuộc địa phận từ Bình Định đến Đồng Nai với giá trúng thầu là 9,126 tỷ đồng.

Với giá trúng thầu là 1,179 tỷ đồng, Liên danh Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng Đăng Minh - Công ty CP Kỹ sư và Tư vấn Việt Nam sẽ thực hiện Gói thầu TV-CY-08 Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán cho 109 công trình cầu .

Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng GTVT trúng Gói thầu TV-CY-06 Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng 29 công trình cầu thuộc địa phận từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi với giá 6,491 tỷ đồng.

Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT trúng Gói thầu TV-CY-05 Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng 41 công trình cầu thuộc địa phận từ Hà Nội đến Quảng Trị với giá trúng thầu là 9,597 tỷ đồng.

Ngày 6/2/2020, Chủ đầu tư đã phê duyệt kế hoạch LCNT đối với 8 gói thầu còn lại thuộc Dự án.

Theo kế hoạch, 3 gói thầu bắt đầu tổ chức LCNT vào quý I/2020, gồm: Gói thầu BMVN-CY-01 Tư vấn khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn vật nổ 115 cầu; Gói thầu BMVN-CY-02 Thi công rà phá bom mìn, vật nổ 115 cầu; Gói thầu BMVN-CY-03 Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ 115 cầu.

5 gói thầu còn lại sẽ tổ chức LCNT trong quý II/2020, trong đó có 3 gói thầu xây lắp quy mô lớn. Đó là Gói thầu XL-CY-01 Thi công 6 cầu thuộc địa phận TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam có giá gói thầu là 105,957 tỷ đồng; Gói thầu XL-CY-03 Thi công 7 cầu thuộc tỉnh Bình Thuận có giá gói thầu là 77,932 tỷ đồng; Gói thầu XL-CY-02 Thi công 7 cầu thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa có giá gói thầu là 95,987 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng của mỗi gói thầu là 8 tháng.

Cập nhật tiến độ LCNT các gói thầu trên, cán bộ phụ trách đấu thầu của Phòng Kế hoạch thuộc Ban Quản lý dự án đường sắt cho biết, Chủ đầu tư đang đốc thúc các nhà thầu tư vấn để đảm bảo mục tiêu tiến độ LCNT, có thể khởi công Dự án vào tháng 6/2020.

Lê Xuân
Theo Báo Đấu thầu

Từ khóa: