Sự kiện hot
2 tháng trước

Navico (ANV) dời ngày thành toán 132 tỷ đồng cổ tức năm 2021

Doanh nghiệp thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2021 từ ngày 1/12/2022 sang ngày 27/4/2023, trễ gần 5 tháng so với kế hoạch ban đầu

CTCP Nam Việt (Navico, ANV) vừa ra thông báo về việc thay đổi thời gian chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu năm 2021.

Cụ thể, doanh nghiệp thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2021 từ ngày 1/12/2022 sang ngày 27/4/2023, trễ gần 5 tháng so với kế hoạch ban đầu. Lý do được đưa ra do tình hình tài chính cuối năm gặp khó khăn, chuẩn bị không kịp nguồn tiền thanh toán.

Được biết, ngày 31/10, Nam Việt chốt danh sách trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10% và thời gian thực hiện là ngày 1/12/2022.

Với hơn 132 triệu đơn vị đang lưu hành, Nam Việt dự kiến sẽ phải chi khoảng hơn 132 tỷ đồng cho cổ đông trong lần trả cổ tức năm 2021.

BCTC hợp nhất quý III/2022 của Navico ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.238,7 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ năm 2021; giá vốn bán hàng tăng 62% nên lợi nhuận gộp kỳ này tăng hơn 310% lên 287 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng 32% lên gần 16 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng 132% lên 49,5 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 48% lên 97,4 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 52% lên hơn 21 tỷ đồng.

Kết quả, Navico báo lãi sau thuế đạt 120 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 13 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, ANV ghi nhận doanh thu 3.752 tỷ đồng, tăng 54%; lãi sau thuế đạt 567,2 tỷ đồng, tăng 663% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối tháng 9/2022, tổng tài sản của ANV đạt 5.670 tỷ đồng, tăng 16,6% so với đầu năm; tài sản ngắn hạn tăng 18,6% lên 3.460 tỷ đồng; trữ tiền tăng 23% lên 52,5 tỷ đồng; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm nhẹ xuống 610 tỷ đồng; xuất hiện khoản phải thu về cho vay ngắn hạn với 4,7 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 30% lên 2.3011 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tăng 9,5% lên 2.794 tỷ đồng; nợ ngắn hạn chiếm 94% nguồn vốn với 2.627 tỷ đồng; phải trả người bán ngắn hạn tăng 83% lên hơn 360 tỷ đồng; thuế và các khoản phải nộp nhà nước tăng 516% lên hơn 117 tỷ đồng; vay nợ ngắn hạn tăng 9% lên 1.999 tỷ đồng.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: