Sự kiện hot
3 tháng trước

Navico lãi ròng quý II giảm hơn 26%

Lũy kế 6 tháng, Navico báo doanh thu thuần đạt 1.780 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 87,5 tỷ đồng; tăng lần lượt 5% và 16% so với cùng kỳ. Với kết quả này, Navico đã thực hiện 39% chỉ tiêu doanh thu và 22% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Công ty Nam Việt (Navico, HoSE: ANV) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2021.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.074 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ. Bên cạnh doanh thu từ kinh doanh thuỷ sản, công ty ghi nhận khoản doanh thu gần 30 tỷ đồng từ bán điện năng lượng mặt trời. Lũy kế 6 tháng, doanh thu bán điện của Navico đạt 57 tỷ đồng.

Xét về thị trường, 74% doanh thu của công ty đến từ thị trường xuất khẩu tương đương 799 tỷ đồng, còn lại là doanh thu thị trường nội địa. Trong khi cùng kỳ năm ngoái, thị trường xuất khẩu chỉ đóng góp 45% doanh thu.

Trong quý II, tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu của công ty cải thiện, tăng từ 10,2% cùng kỳ lên 12,8%. Dù doanh thu tăng nhưng chi phí bán hàng và chi phí tài chính tăng mạnh khiến lợi nhuận sau thuế công ty giảm 26,2% so với cùng kỳ, đạt 23,7 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng của Navico trong kỳ ghi nhận hơn 86 tỷ đồng, gấp 2,37 lần so với cùng kỳ. Theo lý giải của Nam Việt, chi phí này tăng chủ yếu do chi phí cước tàu, vận chuyển tăng nhiều. Tại thuyết minh báo cáo, phần lớn khoản tăng nằm ở chi phí vận chuyển với 60 tỷ đồng, gấp 4,2 lần so với đầu kỳ.

Chi phí tài chính công ty cũng tăng mạnh hơn 42%, với 31,4 tỷ đồng. Trong đó chi phí lãi vay xấp xỉ 30 tỷ đồng, gấp 1,8 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng, Navico báo doanh thu thuần đạt 1.780 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 87,5 tỷ đồng; tăng lần lượt 5% và 16% so với cùng kỳ. Với kết quả này, Navico đã thực hiện 39% chỉ tiêu doanh thu và 22% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến thời điểm ngày 30/6, công ty có khoản vay tài chính ngắn hạn hơn 2.093 tỷ đồng, tăng 24,5% so với đầu năm. Trong đó nợ gia đình ông Doãn Tới, chủ tịch HĐQT công ty 465 tỷ đồng, tăng 127 tỷ đồng so với đầu năm.

Công ty hiện có dư nợ vay tại các ngân hàng 1.559 tỷ đồng, tăng 273 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó dư nợ tại BIDV lớn nhất với 510 tỷ đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: