Sự kiện hot
3 tháng trước

NCS lỗ quý 5 thứ liên tiếp do dịch Covid-19

Luỹ kế 6 tháng, doanh thu thuần của NCS giảm mạnh gần 48% xuống còn 75,6 tỷ đồng. Đồng thời lỗ ròng 6 tháng gần 44 tỷ đồng, cao hơn nhiều so mức lỗ gần 18 tỷ của cùng kỳ.

CTCP Suất ăn hàng không Nội Bài (UPCoM: NCS) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2021.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 32 tỷ đồng. Song, giá vốn lại tăng mạnh lên 48 tỷ nên NSC tiếp tục chịu lỗ gộp gần 16 tỷ đồng trong quý 2/2021, trong khi cùng kỳ chỉ lỗ 9,6 tỷ đồng.

Sau khi trừ các loại chi phí, NCS lỗ ròng hơn 24 tỷ đồng, cao hơn so mức lỗ 19 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 6 tháng, doanh thu thuần của NCS giảm mạnh gần 48% xuống còn 75,6 tỷ đồng. Đồng thời lỗ ròng 6 tháng gần 44 tỷ đồng, cao hơn nhiều so mức lỗ gần 18 tỷ của cùng kỳ.

Theo giải trình của NCS, do tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp và nặng nề hơn so với năm 2020 nên đã ảnh hưởng đến toàn bộ thời gian hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 của công ty. 

Tính tại ngày 30/6/2021, tổng tài sản NCS đạt 534 tỷ đồng, giảm nhẹ 28 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, giảm mạnh nhất là tiền gửi không kỳ hạn (giảm từ 10 tỷ đồng xuống 1,6 tỷ đồng).

Công ty có 70 tỷ đồng gửi có kỳ hạn 6 tháng đến 36 tháng tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Đống Đa với lãi suất từ 7.35% đến 8.1%/năm. 

Phải thu ngăn hạn của Emirates- EK giảm gần 1 tỷ đồng, xuống còn 1,2 tỷ đồng so với đầu kỳ; khoản phải thu hơn 1,6 tỷ đồng của Vinshool cũng đã đươc tất toán hết trong kỳ. Hàng tồn kho có hơn 6 tỷ đồng, chủ yếu là nguyên liệu, vật liệu, giảm nhẹ so với đầu năm.

Nợ phải trả NCS còn hơn 425 tỷ đồng. Chủ yếu là các khoản vay nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: