Sự kiện hot
3 năm trước

Ngân hàng Bản Việt chuẩn bị hoàn thành 3 trụ cột của Basel II

Trước VietCaptial Bank, VIB và VPBank là 2 ngân hàng đầu tiên đã công bố hoàn tất cả 3 trụ cột của Basel II.

Ảnh minh họa (Nguồn: VietCaptial Bank)

Sau khi được Ngân hàng Nhà Nước (NHNN) chấp thuận triển khai trước thời hạn Thông tư 41/2016 về Quy định tỷ lệ an toàn vốn (Basel II) năm 2019, Ngân hàng Bản Việt (VietCapital Bank) cho biết đang tiếp tục triển khai dự án Xây dựng quy trình đánh giá mức độ đủ vốn (ICAAP) từ ngày 28/2/2020.

Về phương diện quản lí rủi ro, việc triển khai Thông tư 13 là một bước tiến quan trọng của ngân hàng trong việc hướng tới thông lệ quản trị rủi ro theo các chuẩn mực tiên tiến, từ đó đảm bảo được sự cân bằng giữa ba yếu tố tăng trưởng - an toàn - bền vững trong hoạt động.

Thông qua dự án triển khai ICAAP, dựa trên các phương pháp đo lường rủi ro và các dự báo trong nhiều kịch bản khác nhau, công tác định hướng lập kế hoạch kinh doanh cũng như kế hoạch phân bổ vốn của ngân hàng sẽ được xây dựng và hoàn thiện một cách chủ động và hiệu quả. 

Kết quả của dự án sẽ đem đến các hỗ trợ tích cực để thúc đẩy hoạt động kinh doanh cũng như gia tăng hơn nữa mức độ tin cậy của ngân hàng đối với các khách hàng, đối tác và cổ đông.

Khi dự án hoàn thành và quy trình ICAAP được vận hành, ngân hàng này sẽ hoàn tất cả 3 trụ cột của chuẩn mực Basel II, và Vietcaptial Bank dự kiến sẽ hoàn tất vào khoảng quí III năm nay.

Trước VietCapital Bank, VIB và VPBank là hai ngân hàng đầu tiên đã công bố hoàn tất cả 3 trụ cột của Basel II.

Quốc Thụy

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Từ khóa: