Sự kiện hot
2 năm trước

Ngân hàng BIDV dự kiến phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu trả cổ tức

10 doanh nghiệp sẽ thực hiện chốt quyền chia cổ tức bằng tiền mặt trong tuần giao dịch từ ngày 20-24/12/2021. Trong đó, BIDV dự kiến phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu trả cổ tức.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID) thông báo 23/12/2021 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền và cổ phiếu. Nguồn vốn lấy từ lợi nhuận còn lại lũy kế đến năm 2019 và lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ và chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020.

Thứ nhất, về cổ tức tiền mặt, BID sẽ trả với tỷ lệ 2% (1 cp nhận 200 đồng), dự kiến vào ngày 24/01/2022.

Thứ hai, BIDV dự kiến phát hành gần 1.04 tỷ cp để trả cổ tức (tỷ lệ xấp xỉ 100:25.8). Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ Ngân hàng dự kiến tăng thêm 10,365 tỷ đồng, lên mức 50,585 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo 23/12/2021 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền và cổ phiếu

Về kết quả kinh doanh, tính đến 30/09/2021, BIDV đạt được kết quả kinh doanh tích cực. Tổng tài sản hợp nhất đạt trên 1,686 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 11,2% so với đầu năm.

Dư nợ tín dụng tăng trưởng khá, tập trung dòng vốn vào lĩnh vực sản xuất. Đến 30/09/2021, cho vay khách hàng đạt trên 1,328 triệu tỷ đồng, tăng 9,4% so với đầu năm, tốc độ tăng tương đương thực hiện cùng kỳ các năm trước dịch bệnh (năm 2019 trở về trước) và tích cực hơn mức thực hiện cùng kỳ năm 2020, trong đó dư nợ tăng trưởng tốt ở các phân khúc khách hàng Bán lẻ, SME, FDI.

Đến 30/09/2021 tổng Tiền gửi của khách hàng và Phát hành giấy tờ có giá đạt trên 1,424 triệu tỷ đồng, tăng 10,5% so với đầu năm. 

Chất lượng tín dụng được cải thiện tích cực so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 11 thời điểm 30/09/2021 ở mức 1,39%, giảm 0,15% so với đầu năm, kiểm soát theo đúng định hướng của NHNN dưới 1,6%; Tỷ lệ nợ nhóm 2 là 1,29%, giảm 0,03% so với đầu năm.

Hoạt động thu phi lãi ghi nhận kết quả tích cực: Thu dịch vụ ròng đạt 6.226 tỷ đồng, tăng trưởng 21% so với cùng kỳ năm trước, trong đó các dòng dịch vụ có mức tăng trưởng cao trên 30% là dịch vụ ngân hàng số (45%), dịch vụ bảo hiểm (60%),...

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 10.733 tỷ đồng, tăng trưởng 52% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 83% kế hoạch năm. BIDV đã thực hiện trích lập đầy đủ dự phòng rủi ro theo quy định. Các chỉ tiêu về an toàn hoạt động luôn đảm bảo theo quy định của Nhà nước, tiệm cận thông lệ quốc tế.

My Oanh

Theo KTĐU

Từ khóa: