Sự kiện hot
3 tháng trước

Ngân hàng Liên Việt (LPB) nâng tổng số trái phiếu mua lại trước hạn lên gần 10.000 tỷ đồng

Ngoài trừ lô trái phiếu 1.800 tỷ đồng chuẩn bị mua lại, trong 9 tháng năm 2022, LienVietPostBank đã mua lại 8.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn. Tất cả các lô trái phiếu này được LienVietPostBank phát hành trong tháng 6 và tháng 7/2021 và được ngân hàng này mua lại sau 1 năm phát hành.

Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - LienVietPostBank (mã chứng khoán -  LPB) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án mua lại trước hạn trái phiếu đã phát hành trong năm 2020.

Được biết, lô trái phiếu có giá trị 1.814 tỷ đồng, có kỳ hạn 7 năm và được phát hành ra công chúng vào ngày 24/11/2020. Loại trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của LienVietPostBank theo quy định hiện hành.

Giá mua lại bằng mệnh giá trái phiếu và lãi phát sinh nhưng chưa được thanh toán trên trái phiếu đó tính đến thời điểm mua lại. Ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu là 15/11/2022.

Nguồn tiền mua lại trái phiếu sẽ được LPB lấy từ thu nợ gốc/lãi của các khoản vay được tài trợ vốn từ nguồn vốn phát hành trái phiếu, và nguồn vốn huy động khác, vốn tự có tích lũy, lợi nhuận hoạt động kinh doanh.

Tính đến thời điểm ngày 30/9, tổng tài sản Ngân hàng đạt 300,919 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm 51% (còn 4,834 tỷ đồng), tiền gửi tại các TCTD khác giảm 11% (còn 18,868 tỷ đồng), cho vay các TCTD khác giảm 69% (còn 358 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 9% (226,914 tỷ đồng)…

Về nguồn vốn, Tổng nợ xấu của LPB tại ngày 30/06/2022 tăng 11% so với đầu năm, ghi nhận 3,183 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng mạnh nhất. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ 1.37% đầu năm lên 1.4%. Tiền gửi khách hàng tăng 3% so với đầu năm (185,787 tỷ đồng), các khoản nợ Chính phủ và NHNN giảm 91% (còn 144 tỷ đồng), phát hành giấy tờ có giá tăng 6% (38,849 tỷ đồng)… 

Thống kê của công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS), trong 9 tháng năm 2022, LienVietPostBank đã mua lại 8.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn. Tất cả các lô trái phiếu này được LienVietPostBank phát hành trong tháng 6 và tháng 7/2021 và được ngân hàng này mua lại sau 1 năm phát hành.

Vào tháng 9 vừa qua, HĐQT LPB đã thông qua phương án thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 phê duyệt.

Theo đó, LPB sẽ tăng vốn thêm hơn 5,255 tỷ đồng (tương ứng gần 526 triệu cp). Trong đó, Ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 15% (tương đương gần 226 triệu cp) và chào bán 300 triệu cp cho cổ đông hiện hữu.

Hiện, vốn điều lệ của LPB đạt 15,036 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất 2 đợt phát hành trên, LPB sẽ tăng vốn điều lệ lên mức hơn 20,291 tỷ đồng.

Riêng kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng việc chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ được thực hiện sau vào thời điểm phù hợp.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 của LPB, cổ đông đã phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 thêm gần 6,214 tỷ đồng, nâng lên mức gần 21,250 tỷ đồng.

Việc tăng vốn được thực hiện qua ba hình thức: Phát hành gần 226 triệu cp để trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%; chào bán riêng lẻ gần 96 triệu cp cho nhà đầu tư nước ngoài với tỷ sở hữu nước ngoài sau phát hành tối đa 9.99% và chào bán 300 triệu cp cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 16.44%.

Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm sẽ được Ngân hàng cho vay đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng và tăng quy mô vốn hoạt động.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: