Sự kiện hot
4 năm trước

Ngân hàng OCB được chấp thuận tăng vốn điều lệ

Trong kế hoạch năm đã được thông qua tại ĐHĐCĐ 2020, OCB đề ra mục tiêu tăng thêm 3,377 tỷ đồng vốn điều lệ thông qua phát hành riêng lẻ cho Ngân hàng Aozora (Nhật Bản) gần 869 tỷ đồng, chia cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu gần 2,192 tỷ đồng và phát hành riêng lẻ hơn 316 tỷ đồng. Dự kiến sau khi tăng thêm, vốn điều lệ của OCB sẽ tăng từ 7,899 tỷ đồng lên hơn 11,275 tỷ đồng.

Ngày 02/10/2020, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản số 7241/NHNN-TTGSNH về việc tăng mức vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) từ mức 8,767 tỷ đồng lên hơn 10,959 tỷ đồng.

Theo đó, OCB có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm việc tuân thủ quy định về giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông và người có liên quan của những cổ đông này theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng 2010 (đã sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn của NHNN sau khi tăng vốn.

OCB chỉ được thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định khi tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.  
OCB chỉ được thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định khi tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.  

Được thành lập từ năm 1996 với số vốn điều lệ 70 tỷ đồng, 10 năm sau OCB đã tăng vốn điều lệ gấp 8 lần vào năm 2006 (567 tỷ đồng), và trong suốt 24 năm hoạt động, vốn điều lệ của OCB vẫn tăng dần đều dù có khoảng thời gian gần như đi ngang (2011-2015).

Trong kế hoạch năm đã được thông qua tại ĐHĐCĐ 2020, OCB đề ra mục tiêu tăng thêm 3,377 tỷ đồng vốn điều lệ thông qua phát hành riêng lẻ cho Ngân hàng Aozora (Nhật Bản) gần 869 tỷ đồng, chia cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu gần 2,192 tỷ đồng và phát hành riêng lẻ hơn 316 tỷ đồng. Dự kiến sau khi tăng thêm, vốn điều lệ của OCB sẽ tăng từ 7,899 tỷ đồng lên hơn 11,275 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, dù chi phí hoạt động tăng 31% và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 49% so cùng kỳ, nhưng lợi nhuận trước và sau thuế của OCB vẫn tăng 67% so cùng kỳ, ghi nhận hơn 1,864 tỷ đồng và 1,491 tỷ đồng. Sau nửa đầu năm, OCB đã thực hiện được 42% so với con số 4,400 tỷ đồng kế hoạch lãi trước thuế năm 2020.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: