Sự kiện hot
4 năm trước

Ngân hàng Quốc dân công bố chi tiết kế hoạch phát hành 300 triệu cổ phiếu tăng vốn năm 2020

NCB dự kiến sẽ phát hành 10 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP và 290 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỉ lệ 73,7% so với số cổ phiếu lưu hành với giá 10.000 đồng/cp.

Ngân hàng Quốc dân công bố chi tiết kế hoạch phát hành 300 triệu cổ phiếu tăng vốn năm 2020 - Ảnh 1.
Ngân hàng TMCP Quốc dân (Nguồn: NCB).

Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) vừa công bố chi tiết kế hoạch phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2020. Ngân hàng dự kiến phát hành 300 triệu cổ phần với giá trị bằng mệnh giá (10.000 đồng/cp) để tăng vốn điều lệ thêm 3.000 tỉ đồng lên hơn 7.101 tỉ đồng, tương đương tăng hơn 73%.

Theo đó, NCB sẽ phát hành 10 triệu cổ phần cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá bằng mệnh giá (10.000 đồng). Tỉ lệ cổ phần chào bán trên số cổ phần đang lưu hành là 2,46%. Cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng. Nhân viên được quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua của mình. 

Cùng với đó, ngân hàng dự kiến phát hành 290 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu cũng với mức giá 10.000 đồng/cp. Theo kế hoạch, việc phát hành sẽ được thực hiện trong quí I/2020, thời gian cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị ngân hàng quyết định phù hợp với chấp thuận của các bên có thẩm quyền.

NCB cho biết việc tăng vốn điều lệ của ngân hàng nhằm đảm bảo việc tuần thủ các chỉ tiêu an toàn trong hoạt động ngân hàng, mở rộng hoạt động kinh doanh tại các địa bàn kinh tế trọng điểm, bổ sung vốn cho công ty AMC. Đồng thời, đầu tư cho việc thay đổi hình ảnh nhận diện thương hiệu, phát triển các dự án công nghệ thông tin,...

Ngân hàng cũng đưa ra kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được với phần lớn là dùng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh (2.500 tỉ đồng); tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Quản lí nợ  & Khai thác tài sản NCB (200 tỉ đồng); đầu tư dự án Digital Banking (100 tỉ đồng);...

Trong năm 2019, NCB đã thực hiện phân phối được hơn 109 triệu cổ phiếu trong đợt đăng kí chào bán 300 triệu cổ phần với giá phát hành bằng mệnh giá (10.000 đồng/cp). Ngân hàng thu về hơn 1.091 tỉ đồng và nâng vốn điều lệ lên 4.101 tỉ đồng.

Kế hoạch sử dụng vốn đã thu về từ lần phát hành năm 2019

Ngân hàng Quốc dân công bố chi tiết kế hoạch phát hành 300 triệu cổ phiếu tăng vốn năm 2020 - Ảnh 2.
Ngân hàng TMCP Quốc dân (Nguồn: NCB).

Trúc Minh

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Từ khóa: