Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Ngân hàng Quốc dân lãi gần 380 tỉ năm 2019 nếu không phải chi các khoản xử lí tái cấu trúc

Mặc dù trong năm 2019, lợi nhuận thuần từ kinh doanh của NCB tăng gần 70% nhưng phần lớn trong số đó lại được dùng để xử lí các khoản theo đề án tái cấu trúc. Lợi nhuận sau thuế cả năm của NCB đạt hơn 43 tỉ đồng.

Báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) cho thấy lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong quí IV có biến động bất thường khi thu nhập lãi thuần tăng gần 89% với 453,6 tỉ đồng. Cùng với đó, lãi thuần từ dịch vụ gấp 3,3 lần so với cùng kì năm trước. 

Trong quí cuối năm, chi phí cho các khoản xử lí theo đề án tái cấu trúc tăng mạnh với hơn 182 tỉ đồng kéo lợi nhuận trước thuế trong quí chỉ ở mức 31,3 tỉ đồng, chỉ bằng 1/2 so với cùng kì năm trước.

Xét trong cả năm 2019, phần lớn mảng hoạt động của ngân hàng đều ghi nhận tăng trưởng trừ thu nhập từ hoạt động khác. Lợi nhuận thuần từ kinh doanh cả năm tăng gần 70% trong khi chi phí trích lập dự phòng rủi ro tăng 11,8%. 

Khoản xử lí theo đề án tái cấu trúc của cả năm là hơn 252 tỉ đồng, gấp gần 3,5 lần cùng kì năm trước, ăn mòn phần lớn lợi nhuận của ngân hàng. Lợi nhuận trước thuế cả năm của NCB chỉ đạt 55 tỉ đồng, giảm 37,3% so với năm 2018 chưa bằng con số kế hoạch năm (70 tỉ đồng).

Tuy nhiên, do chi phí thuế của cả năm lại giảm mạnh nên lợi nhuận sau thuế của NCB vẫn ghi nhận tăng trưởng 19% với hơn 43 tỉ đồng.

Các khoản xử lí tái cấu trúc tiếp tục ăn mòn phần lớn lợi nhuận của Ngân hàng Quốc dân - Ảnh 1.
Kết quả kinh doanh của NCB năm 2019 (Nguồn: BCTC hợp nhất của NCB)

Tính đến 31/12/2019, tổng tài sản của ngân hàng đạt 80.394 tỉ đồng, tăng 11% so với đầu năm; vốn điều lệ đạt 4.102 tỉ đồng, tăng 36,2%. Tăng trưởng cho vay trong cả năm đạt 7,5% với số dư cho vay khách hàng là 37.910 tỉ đồng, số dư huy động đạt 59.095 tỉ đồng, tăng 25,3%.

Ngân hàng chưa công bố thuyết minh báo cáo tài chính nên chưa rõ con số nợ xấu và trái phiếu VAMC. Theo cho biết từ phía ngân hàng, nợ xấu trên tổng dư nợ tiếp tục được NCB kiểm soát dưới 3%.

Tháng 6/2019, NCB đã kí hợp đồng với Liên danh Blackice và Raffles Việt Nam để triển khai Dự án Thông tư 41 và Basel II. 

Các khoản xử lí tái cấu trúc tiếp tục ăn mòn phần lớn lợi nhuận của Ngân hàng Quốc dân - Ảnh 2.
Kết quả kinh doanh của NCB năm 2019 (Nguồn: BCTC hợp nhất của NCB)

Đại diện lãnh đạo NCB chia sẻ: "Ngân hàng đang nỗ lực tái cấu trúc nhằm đạt kết quả kinh doanh tốt hơn. NCB đã xác định năm 2019 là giai đoạn phát triển ổn định để năm 2020 là thời điểm bắt đầu cho giai đoạn tăng tốc bứt phá. 

Năm 2020, ngân hàng sẽ tiếp tục gia tăng qui mô và thị phần, hiệu quả kinh doanh, cải thiện các chỉ số tài chính, đẩy mạnh hoạt động ngân hàng số và tích cực tái cơ cấu, từng bước khôi phục và khẳng định vị thế của ngân hàng".     

NCB đặt mục tiêu năm 2020 tổng tài sản tăng lên khoảng 90.000 tỉ đồng, vốn điều lệ lên khoảng 7.000 tỉ đồng thông qua phương án bán cổ phần cho cán bộ nhân viên và cổ đông hiện hữu.

Diệp Bình

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Từ khóa: