Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Nghệ An: Đưa 200 tỷ từ nguồn tăng thu tiết kiệm sang dự án đầu tư công

UBND tỉnh Nghệ An vừa quyết định đưa 200 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách 2023 sang 15 dự án đầu tư công.

Tại phương án bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 trên vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thông qua tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2024.

Theo đó, từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách địa phương năm 2023 là 200 tỷ đồng, tỉnh Nghệ An bố trí cho 15 dự án, trong đó, có 1 dự án đối ứng ODA hơn 12,3 tỷ đồng; 10 dự án chuyển tiếp theo tiến độ gần 136 tỷ đồng và 4 dự án mới năm 2024 gần 52 tỷ đồng.

Hình ảnh minh họa

Các dự án được bố trí đều nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 nguồn ngân sách địa phương và còn hạn mức kế hoạch trung hạn để bố trí vốn.

Mức vốn bố trí phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2024 và không vượt quá hạn mức kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 còn lại.

Các dự án được bố trí vốn cũng theo thứ tự ưu tiên sau: Ưu tiên bố trí vốn đối ứng các dự án ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; ưu tiên các dự án chuyển tiếp theo tiến độ và dự án mới năm 2024 để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả.

Đối với dự án hoàn thành, dự án quá hạn, dự án đến hạn phải bố trí đủ vốn để hoàn thành trong năm 2024 nhưng chưa bố trí đủ vốn đã được tổng hợp, giải trình lý do, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn sang năm 2025 tại Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 07/12/2023. Vì vậy, chỉ xem xét bố trí vốn đối với các dự án đến thời điểm hiện nay đã giải ngân tốt kế hoạch năm 2024 được giao, có nhu cầu và khả năng giải ngân vốn bổ sung.

Sau khi lấy ý kiến thống nhất, UBND tỉnh Nghệ An sẽ đưa ra trình HĐND tỉnh để có phương án cụ thể.

Diễm Phước

Theo KT&ĐU

Từ khóa: