Sự kiện hot
7 tháng trước

Nghệ An: Gấp rút đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Nhiều đơn vị đã hoàn thành xuất sắc công tác giải ngân vốn đầu tư công, nhưng cũng có những đơn vị “đội sổ” khiến cho việc áp lực giải ngân vốn đầu tư công cuối năm.

Gấp rút đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Tại cuộc họp UBND tỉnh Nghệ An đầu tháng 11, lãnh đạo tỉnh này cũng như các sở, ngành xác định, thời gian từ nay đến cuối năm 2023 không còn nhiều, trong khi kế hoạch vốn đầu tư công còn lại phải giải ngân là rất lớn, nên cần gấp rút đẩy nhanh tiến độ.

Để tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, UBND tỉnh Nghệ An đề nghị các sở, ban, ngành, lãnh đạo các địa phương và các ban quản lý dự án, các chủ đầu tư quyết liệt chỉ đạo, tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tốc độ giải ngân, phấn đấu đạt mục tiêu 95% kế hoạch đầu tư công năm 2023, theo Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và giải ngân toàn bộ số vốn từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.

Tỉnh Nghệ An vẫn còn nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp dưới mức trung bình của tỉnh. Tính đến cuối tháng 10, tổng vốn đầu tư công tập trung toàn tỉnh Nghệ An mới giải ngân 3.678 tỷ đồng, đạt 51,42%.

Trong đó, kế hoạch đầu tư công năm 2023 giải ngân 2.910,493 tỷ đồng, đạt 52,12%; kế hoạch vốn kéo dài đã giải ngân 768,127 tỷ đồng, đạt 48,93%. Đáng chú ý, số vốn giải ngân từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là 200,438 tỷ đồng, chỉ đạt 26,8%.

Bên cạnh một số cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt khá, thì vẫn còn 7 cơ quan, đơn vị chưa thực hiện giải ngân và 21 cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung của tỉnh.

Tính đến ngày 15/11, nhiều đơn vị, địa phương của Nghệ An đạt tỷ lệ giải ngân khá cao như: Nam Đàn (90,56%), Thanh Chương (76,39%), Đô Lương (76,16%), Thị xã Hoàng Mai (70,23%), Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An (100%), Công ty TNHH Thủy lợi Phủ Quỳ (94,65%), ….

Để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho các đơn vị, chủ đầu tư, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc, xử lý nhằm giải quyết nhanh các tác giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng thời, tháng 9/2023 Nghệ An cũng đã thành lập tổ công tác cấp phòng để hỗ trợ các chủ đầu tư giải ngân chậm. Yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch chi tiết và cam kết tiến độ giải ngân từng dự án, nhất là các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung toàn tỉnh rà soát và báo cáo cụ thể tiến độ 10 ngày 1 lần; tiếp tục thực hiện thông báo giải ngân 10 ngày 1 lần đến các chủ đầu tư.

Diễm Phước

Theo KT&ĐU

Từ khóa: