Sự kiện hot
2 tháng trước

Nghệ An: Phát động “Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023”

Việc phát động Ngày Chuyển đổi số nhằm nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số. Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Nghệ An phát động Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Ngày 21/9 UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 586/KH-UBND của UBND tỉnh về chuyển đổi số.

Trước khi bước vào nội dung chính của hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung - Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh đã phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg lấy ngày 10/10 hàng năm là ngày chuyển đổi số quốc gia. Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hằng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số.

Đây là sự kiện quan trọng, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước nhằm tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển nền kinh tế số, xã hội số và công dân số.

Ngày Chuyển đổi số quốc gia là hoạt động thường niên để đánh giá kết quả chuyển đổi số của các Bộ, ngành, địa phương trong năm và chia sẻ cách làm mới để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Ngày này không chỉ mang ý nghĩa chào mừng, tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân đã tham gia vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia, còn là dấu mốc đánh giá kết quả chuyển đổi số hàng năm.

Tại Nghệ An, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 634/KH-UBND ngày 29/8 về việc tổ chức “Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023” trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”. UBND tỉnh yêu cầu ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh được tổ chức với các hoạt động thiết thực, phong phú, đa dạng.

Với mong muốn Ngày Chuyển đổi số quốc gia sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm. Giảm thủ tục hành chính, phiền hà, thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp, giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý, điều hành.

Diễm Phước

Theo KT&ĐU

Từ khóa: