Sự kiện hot
3 tháng trước

Nghệ An: Phê duyệt chủ trương đầu tư 144 dự án công nhóm C

Thực hiện Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh và được UBND tỉnh thống nhất thông qua tại kỳ họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2023. Từ ngày 23/12/2020 đến ngày 15/11/2023, có 144 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án công nhóm C với tổng mức đầu tư hơn 20.293 tỷ đồng.

UBND tỉnh Nghệ An có quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đường ngang N5 trong Khu kinh tế Đông Nam.

Theo đó, có 144 dự án được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh với tổng mức đầu tư hơn 2.856 tỷ đồng, chiếm 61,54% về số lượng dự án và chiếm 14,08% về giá trị tổng mức đầu tư.

Cụ thể, năm 2020, UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án nhóm C, tổng mức đầu tư 28,489 tỷ đồng. Năm 2021, UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 89 dự án nhóm C, tổng mức đầu tư 1.881,055 tỷ đồng. Năm 2022, UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 23 dự án nhóm C, tổng mức đầu tư 368,551 tỷ đồng. Năm 2023, UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 29 dự án nhóm C, tổng mức đầu tư 578,472 tỷ đồng.

Đến nay, đã có 11 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, 71 dự án đang triển khai thi công, 61 dự án đang thực hiện thủ tục đầu tư, chỉ hủy bỏ chủ trương đầu tư 1 dự án do có nguyên nhân khách quan. Có 6 dự án thực hiện điều chỉnh tổng mức đầu tư thuộc trường hợp quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh do thay đổi về giá nhân công, bổ sung hạng mục hoặc thay đổi giải pháp kỹ thuật.

UBND tỉnh đánh giá, các dự án trước khi quyết định chủ trương đầu tư đều được thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, bảo đảm đúng mục tiêu, định hướng và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C đã góp phần tăng tính chủ động, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh thông suốt, kịp thời, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra.

Việc giao quyền cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C là phù hợp với chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công và yêu cầu của thực tiễn. Vì vậy, UBND tỉnh đề nghị tiếp tục thực hiện các nội dung theo Nghị quyết số 20 đã được HĐND tỉnh ban hành.

Nhật Hào

Theo  KT&ĐU

Từ khóa: