Sự kiện hot
2 tháng trước

Nghệ An: Quyết tâm, nỗ lực hoàn thành mục tiêu năm 2023

Chỉ trong 9 tháng đầu năm mà tình hình kinh tế- xã hội tỉnh Nghệ An đã có nhiều bước chuyển mình, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An mong muốn và yêu cầu trong quý IV các sở, ngành, địa phương quyết tâm, nỗ lực để năm 2023 đạt được kết quả cao nhất.

Phiên họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm.

Nghệ An là địa phương được xác định cực tăng trưởng phía Bắc của vùng, trong 9 tháng qua với sự nỗ lực của các cấp ban ngành, địa phương đã mang lại nhiều kết quả tích cực.

Tại phiên họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Nguyễn Đức Trung cho biết, trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đạt được trong 9 tháng đầu năm về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, đặc biệt trong thu hút đầu tư từ nước ngoài tiếp tục là điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội với số vốn thu hút hơn 1,2 tỷ USD.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, việc làm tiếp tục được quan tâm và đạt được nhiều kết quả, nhất là công tác chăm lo cho đối tượng yếu thế, các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn, đặc biệt là Chương trình xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu.

Đặc biệt, tỉnh Nghệ An đã làm được hai việc lớn đó là Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển Nghệ An đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 và được Ban Bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt với sự tham gia của hơn 42 nghìn đại biểu, tạo được không khí và sức lan tỏa mạnh mẽ, động lực ngay từ khi bắt tay vào thực hiện Nghị quyết. Hi vọng và tin tưởng với tầm quan trọng của Nghị quyết, những cơ chế, chính sách đặc thù được bổ sung để thực hiện Nghị quyết sẽ giúp Nghệ An sớm đạt được mục tiêu đề ra. Gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39, Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng đã hoàn thành việc trình các nội dung tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trong đó lực lượng Công an tỉnh vừa qua đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang gửi thư khen ngợi vì đã lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá thành công đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới về địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ trong quý IV - thời gian có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành thực hiện chỉ tiêu, mục tiêu trong năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tập trung cao độ, quyết tâm phấn đấu để hoàn thành cao nhất mục tiêu; cần có giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện.

Cần tập trung vào việc thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và hỗ trợ các doanh nghiệp; hỗ trợ các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư FDI đang triển khai thực hiện các dự án nhằm sớm đưa dự án vào hoạt động, phát huy hiệu quả để đóng góp tăng trưởng của tỉnh; đồng thời khuyến khích và thúc đẩy hoạt động tiêu dùng.

Đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công các địa phương, các chủ đầu tư, các ngành tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư 3 Chương trình MTQG, Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội đạt chỉ tiêu tối thiểu 95% như đã cam kết.

Tập trung giải quyết vướng mắc về thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng, nhất là các ngành KH&ĐT, Xây dựng, TN&MT, NN&PTNT hỗ trợ các địa phương trong quá trình giải quyết vướng mắc.

Ngoài việc tập trung giải ngân vốn đầu tư năm 2023, các ngành, địa phương và chủ đầu tư cần chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024 đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định quý IV - thời gian quyết định cho việc hoàn thành chỉ tiêu, mục tiêu năm 2023 mong muốn các Sở, ngành, địa phương quyết tâm, nỗ lực, tập trung thực hiện các nhiệm vụ để đạt được kết quả cao nhất.

Diễm Phước
Theo KT&ĐU

Từ khóa: