Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Nghệ An thu ngân sách vượt hơn 45% so với dự toán

Tổng thu ngân sách năm 2022 đạt 21.805 tỷ đồng, vượt 45,2% so với dự toán, tăng 9,1% so với năm 2021 (trong đó, thu nội địa đạt 20.474 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.331 tỷ đồng).

Ông Nguyễn Văn Trường, phó Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư  tỉnh Nghệ An thông tin về tình hình, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng,... năm 2022.

Ngày 6/1, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo nhằm báo cáo tình hình kinh tế, xã hội, an ninh,... trong năm 2022.

Năm 2022, mặc dù việc thực hiện kế hoạch gặp nhiều khó khăn, nhất là giá cả nguyên vật liệu, các yếu tố đầu vào biến động mạnh, ảnh hưởng đến nhiều ngành, lĩnh vực; dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt diễn biến phức tạp, gây khó khăn, thiệt hại cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân; tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực, thể hiện trên một số nội dung sau:

Kinh tế phụ hồi và phát triển khá toàn diện trên tất cả các ngành, lĩnh vực, nổi bật là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 9,08%/KH 8,5-9,5% (đứng thứ 22/63 địa phương trong cả nước, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ).

Thu ngân sách nhà nước đạt 21.805 tỷ đồng, vượt 45,2% so với dự toán HĐND tỉnh giao, là năm đầu tiên vượt mốc 20.000 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2,49 tỷ USD. Toàn tỉnh dự kiến có 309/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 9 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

So với các năm trước, kết quả thu hút đầu tư trong năm 2022 đã có sự chuyển biến tích cực, tăng cả về quy mô, số lượng và chất lượng dự án, nhất là các dự án FDI. Năm 2022, tổng số vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt hơn 45.7640 tỷ đồng, tăng 3,74% so với cùng kỳ năm 2021.

Đặc biệt, lần đầu tiên Nghệ An lọt vào nhóm 10 địa phương thu hút vốn FDI cao nhất cả nước với tổng vốn đăng ký 961,3 triệu USD. Lũy kế đến nay, Nghệ An đã thu hút được 115 dự án FDI thuộc 14 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng số vốn đăng ký gần 2,5 tỷ USD.

Ngành Y tế đã thực hiện tốt việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và sẵn sàng đáp ứng với các diễn biến bất thường của dịch bệnh Covid-19. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm; thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân; khám chữa bệnh, sản xuất, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng được tăng cường.

Chất lượng giáo dục toàn diện được khẳng định giữ vững thành tích chất lượng giáo dục mũi nhọn (thuộc tốp 5 địa phương của cả nước về số học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế).

Tỉnh cũng đã tập trung thực hiện và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chính trị quan trọng, như: Các nội dung trình Ban Chỉ đạo Trung ương phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị; Hoàn thành công tác thẩm định Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hiện đang hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ nét. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo sự ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh đã tổ chức thành công diễn tập Khu vực phòng thủ và Phòng thủ dân sự.

Năm 2023, Nghệ An đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP của năm 2023 từ 9-10%; thu ngân sách 15.857 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu 2,870 tỷ USD. Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, UBND tỉnh đề ra 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Tại cuộc họp báo nhiều phóng viên, nhà báo cũng nêu ra nhiều thắc mắc tồn tại mong các sở ban ngành giải thích, nhanh chóng tháo gỡ.

Ông Bùi Đình Long, phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc họp Báo.

Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng nhấn mạnh vai trò của báo chí đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, y tế… trong năm qua, mong rằng các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng tỉnh nhà tuyên truyền, phản ánh các vấn đề trên địa bàn tỉnh một cách nhanh chóng, trung thực, khách quan, định hướng dư luận hiệu quả.

Trí Thức – Diễm Phước/KTĐU

Từ khóa: