Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Nhà Đà Nẵng báo lãi quí III gấp 11 lần cùng kì

Doanh nghiệp lý giải lợi nhuận quý III tăng mạnh so với cùng kỳ nhờ ghi nhận doanh thu chuyển nhượng căn hộ dự án Monarchy block B.

Công ty Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng (HNX: NDN) công bố BCTC công ty mẹ quý III với kết quả doanh thu thuần đạt 480 tỷ đồng, đột biến so với con số 4 tỷ cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng mạnh từ 27 tỷ lên 40,3 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí, doanh nghiệp ghi nhận khoản lãi sau thuế 173,7 tỷ đồng, gấp 11 lần cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp lý giải lợi nhuận quý III tăng mạnh so với cùng kỳ nhờ ghi nhận doanh thu chuyển nhượng căn hộ dự án Monarchy block B.

Dự án Monarchy Block B
Dự án Monarchy Block B

Năm 2020, doanh nghiệp lên kế hoạch tổng doanh thu công ty mẹ đạt 621 tỷ đồng, riêng kinh doanh bất động sản đạt 500 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 297 tỷ đồng và cổ tức tỷ lệ 40%. Như vậy, sau 9 tháng, công ty thực hiện vượt 10,4% kế hoạch doanh thu và đạt 58,4% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu Nhà Đà Nẵng đạt 686 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 253,7 tỷ đồng, lần lượt gấp 43 lần và 4,5 lần cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm 30/9, doanh nghiệp có 2.291 tỷ đồng tổng tài sản, riêng khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là 1.253 tỷ đồng. Tổng giá trị hàng tồn kho tính đến cuối quí III của Nhà Đà Nẵng là 622,5 tỉ đồng trong đó giá gốc của dự án Khu phức hợp Monarchy - Block B là 611,7 tỉ đồng. 

Tính đến cuối quí III, giá trị đầu tư chứng khoán của Nhà Đà Nẵng là 107,1 tỉ đồng. Danh mục đầu tư cổ phiếu của công ty tập trung vào một số mã như DBC (24,9 tỉ đồng), DCM (12,8 tỉ đồng), TAR (13,9 tỉ đồng). Hoạt động đầu tư của chứng khoán của công ty đang tạm lãi hơn 4 tỉ đồng.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: