Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Nhà Khang Điền chuẩn bị rao bán gần 20 triệu cổ phiếu quỹ

19,85 triệu cổ phiếu quỹ tương đương 3,19% tổng số cổ phần đang lưu hành sẽ được giao dịch được dự kiến thực hiện trong tháng 9 và 10. Phương thức giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận, giá bán theo giá thị trường.

HĐQT Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) vừa công bố Nghị quyết thông qua phương án chào bán toàn bộ cổ phiếu quỹ của công ty. 

Theo đó, 19,85 triệu cổ phiếu quỹ tương đương 3,19% tổng số cổ phần đang lưu hành sẽ được giao dịch được dự kiến thực hiện trong tháng 9 và 10. Phương thức giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận, giá bán theo giá thị trường.

Đây là lượng cổ phiếu quỹ Nhà Khang Điền mua vào tháng 5/2020, mục đích bảo vệ quyền lợi công ty và cổ đông khi giá cổ phiếu rớt xuống mức thấp nhất từ cuối năm 2017 dưới tác động chung của thị trường. Lượng cổ phiếu quỹ có giá trị ghi sổ 419 tỷ đồng, tương đương giá 21.108 đồng/cp.

Trong quý 2/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.112 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 265 tỷ đồng, lần lượt tăng 43% và 5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 53% về chỉ còn 38%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp chỉ tăng 2% so với cùng kỳ đạt 426 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 24% so với cùng kỳ lên 23,5 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm hơn một nửa về 15 tỷ đồng và các hoạt động khác lỗ 10,3 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, KDH đạt 1.948 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 31% so với cùng kỳ, LNST đạt 472 tỷ đồng tăng 15,7% so với nửa đầu năm ngoái. LNST công ty mẹ là 470 tỷ đồng tương đương EPS đạt 760 đồng.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của KDH tăng nhẹ so với đầu năm lên 14.024 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 7.341 tỷ đồng, chiếm 52% tổng tài sản tập trung lớn nhất ở dự án Khang Phúc – KDC Tân Tạo (3.234 tỷ đồng); các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.733 tỷ đồng, chiếm 26,6% tổng tài sản.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: