Sự kiện hot
3 năm trước

Nhà Khang Điền có Tổng Giám đốc mới

Thông tin từ Công ty Nhà Khang Điền (HoSE: KDH), doanh nghiệp vừa quyết định bổ nhiệm ông Vương Văn Minh làm Tổng giám đốc thay ông Lê Quang Minh.

Nhà Khang Điền có Tổng Giám đốc mới - Ảnh 1

Ông Vương Văn Minh sinh năm 1985, mới được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc phụ trách khối đầu tư của Khang Điền được khoảng một tháng. Trước đó, ông Minh còn làm Trợ lý HĐQT, 

Ngoài ra, ông Vương Văn Minh còn là người đại diện theo pháp luật mới của công ty. Khang Điền giới thiệu ông Minh có hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và gia nhập công ty từ năm 2018.

Hiện tại, ban điều hành Khang Điền gồm ông Vương Văn Minh, Tổng giám đốc và 4 Phó Tổng giám đốc gồm ông Lê Hoàng Khởi, bà Nguyễn Thùy Trang, ông Bùi Quang Huy và ông Trương Duy Minh.

Về tình hình kinh doanh, quí IV/2020, KDH ghi nhận doanh thu thuần ghi nhận 1.291 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu của Khang Điền, doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản chiếm đến 99% (hơn 1.277 tỷ đồng). Doanh thu còn lại đến từ cung cấp dịch vụ, cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng và cho thuê hoạt động.

Doanh thu từ hoạt động tài chính của doanh nghiệp trong quý ghi nhận gần 10 tỷ đồng, không chênh lệch nhiều so với cùng kỳ, chủ yếu là lãi tiền gửi.

Giá vốn bán hàng của Khang Điền tăng 14% lên mức 668 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng mạnh từ 36 tỷ đồng lên 136 tỷ đồng, chiếm phần lớn là chi phí hoa hồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 47 tỷ đồng, tăng hơn 27%. Kết quả, Khang Điền báo lãi sau thuế trong quý IV hơn 383 tỷ đồng, giảm nhẹ 5,5% so với quý IV/2019.

Lũy kế cả năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.532 tỷ đồng và 1.154 tỷ đồng, lần lượt tăng 61% và 26% so với năm trước đó.

Tính đến thời điểm ngày 31/12, tổng tài sản của Khang Điền là 13.888 tỷ đồng, tăng 5% so với thời điểm đầu năm. Chiếm chủ yếu trong cơ cấu tài sản của doanh nghiệp là hàng tồn kho (7.338 tỷ đồng) và các khoản phải thu ngắn hạn (3.483 tỷ đồng). Phần lớn hàng tồn kho trong kỳ là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án Khu dân cư Tân Tạo (2.795 tỷ đồng); Lovera Vista (940 tỷ đồng).

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: