Sự kiện hot
4 năm trước

NHNN đề nghị miễn phí chuyển tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID -19

NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài miễn phí dịch vụ thanh toán cho các đối tượng nhận hỗ trợ thông qua phương thức chi trả trực tiếp tới tài khoản.

Nguồn: Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Ngày 28/4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành công văn về việc miễn phí chuyển tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID -19.

Theo đó, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài miễn phí dịch vụ thanh toán cho các đối tượng nhận hỗ trợ thông qua phương thức chi trả trực tiếp tới tài khoản.

Đồng thời, miễn phí đối với các giao dịch chuyển tiền qua tài khoản tiền gửi của Ngân hàng chính sách xã hội tại tổ chức tín dụng khi thực hiện việc chuyển tiền cho vay người sử dụng lao động để trả tiền lương ngừng việc cho người lao động.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về NHNN (qua Vụ Thanh toán) để tổng hợp và phối hợp nghiên cứu, xử lí.

Mới đây, NHNN cũng công bố dự thảo Thông tư qui định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ qui định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Dự thảo Thông tư này qui định về việc NHNN tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội để cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc. Tổng số tiền tái cấp vốn tối đa 16.000 tỉ đồng. Lãi suất tái cấp vốn là 0%/năm. Lãi suất tái cấp vốn quá hạn là 0%/năm.

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Từ khóa: