Sự kiện hot
3 năm trước

NHNN yêu cầu tăng cường đảm bảo an toàn hoạt động thẻ ngân hàng

Thống đốc NHNN vừa ban hành chỉ thị yêu cầu các đơn vị thuộc NHNN và các tổ chức liên quan tăng cường đảm bảo an toàn hoạt động thẻ ngân hàng.

NHNN yêu cầu tăng cường đảm bảo an toàn hoạt động thẻ ngân hàng - Ảnh 1.

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước. (Ảnh: SBV).

Ngày 7/1/2020, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Chỉ thị số 02 về tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động thẻ ngân hàng.

Theo đó, để hạn chế rủi ro, tiếp tục tăng cường kiểm soát, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thẻ ngân hàng, Thống đốc yêu cầu các đơn vị thuộc NHNN tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hoạt động thẻ và chế tài xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Cùng với đó, tăng cường rà soát, nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động thẻ ngân hàng và phối hợp công tác, trao đổi, chia sẻ thông tin giữa NHNN và các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan chức năng có liên quan.

Đối với các tổ chức phát hành thẻ và tổ chức thanh toán thẻ, Thống đốc yêu cầu cần kiểm tra, rà soát và hoàn thiện toàn bộ thủ tục, quy định về hồ sơ và quy trình mở, sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành và hệ thống kiểm soát nội bộ và tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để khách hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (TGTT), đơn vị chấp nhận thanh toán hiểu rõ và sử dụng dịch vụ thẻ an toàn, tuân thủ quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan chức năng có liên quan trong việc phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động thẻ ngân hàng.

Ngoài ra, Thống đốc cũng yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ TGTT triển khai cung ứng dịch vụ TGTT đã được NHNN cấp Giấy phép theo quy định của pháp luật; kiểm tra, rà soát các quy trình, quy định nội bộ đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin khách hàng.

Các tổ chức cung ứng dịch vụ TGTT cần phối hợp với tổ chức phát hành, thanh toán thẻ nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các giao dịch thẻ đáng ngờ như sử dụng hạn mức thẻ tín dụng để chuyển tiền, ghi có vào tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước của khách hàng hoặc bên thứ ba (không phải đơn vị chấp nhận thẻ); giao dịch thanh toán khống tại ĐVCNT với mục đích rút tiền mặt...

Đối với văn phòng đại diện các tổ chức thẻ quốc tế, Thống đốc yêu cầu thực hiện rà soát, đảm bảo việc hợp tác với các tổ chức phát hành, thanh toán, chuyển mạch thẻ tại Việt Nam trong cung ứng dịch vụ thẻ cho khách hàng tuân thủ các quy định của pháp luật.

Cùng với đó, các văn phòng đại diện các tổ chức thẻ quốc tế cần tăng cường công tác trao đổi, chia sẻ thông tin và cảnh báo đến các các tổ chức phát hành, thanh toán, cung ứng dịch vụ TGTT danh sách các đơn vị chấp nhận thẻ có độ rủi ro cao, thực hiện các giao dịch thanh toán thẻ cho hoạt động không phù hợp quy định của pháp luật.

Lê Huy

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Từ khóa: