Sự kiện hot
5 tháng trước

Nhựa An Phát Xanh (AAA) chuẩn bị mua thêm 8,5 triệu cổ phiếu NHH

Nhựa An Phát Xanh dự kiến sẽ mua thêm 8,5 triệu cổ phiếu NHH để nâng sở hữu từ 21,37% lên 44,69% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện trong tháng 1/2022.

Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh (Mã chứng khoán AAA - sàn HOSE) thông qua phương án nhận chuyển nhượng vốn tại CTCP Nhựa Hà Nội (Mã chứng khoán NHH - sàn HOSE) từ CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (Mã chứng khoán APH - sàn HOSE).

Được biết, bên bán ra là CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (Mã chứng khoán APH - sàn HOSE), tổ chức đang sở hữu 50,75% vốn điều lệ tại AAA tính tới ngày 30/9/2021. Ngoài ra, tính tới 30/9/2021, APH đang sở hữu 61,77% vốn điều lệ tại NHH, công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện, phụ kiện nhựa ngành ô tô, xe máy, linh kiện nhựa điện tử.

Nhựa An Phát Xanh dự kiến sẽ mua thêm 8,5 triệu cổ phiếu NHH để nâng sở hữu từ 21,37% lên 44,69% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện trong tháng 1/2022.

Tính tại thời điểm ngày 30/6/2021, AAA sở hữu 21,37% vốn điều lệ tại NHH và ghi nhận là đầu tư vào công ty liên kết. Trong đó, công ty ghi nhận giá trị ghi sổ là 394,2 tỷ đồng, giá trị hợp lý là 443 tỷ đồng. Như vậy, với việc tiếp tục mua trực tiếp cổ phần từ công ty mẹ, Công ty đang từng bước gia tăng sở hữu, nếu như tiếp tục mua thêm lên 51% vốn điều lệ, công ty sẽ có thể hợp nhất báo cáo của NHH vào báo cáo tài chính AAA và đánh giá lại giá trị khoản đầu tư mặc dù cuối cùng APH vẫn là công ty mẹ của hai công ty.

Trong quý 3/2021, AAA ghi nhận doanh thu và lãi gộp đạt được trong quý III lần lượt tăng 76,8% và 53,3% so với cùng kỳ năm 2020. Biên lợi nhuận gộp quý này chỉ còn 9,3% trong khi cùng kỳ xấp xỉ 10,8%.

Doanh thu hoạt động tài chính trong quý tăng gần 11 tỷ đồng, lên 55,7 tỷ đồng. Trong đó bao gồm 16 tỷ đồng thu về từ chuyển nhượng chứng khoán và lãi từ chênh lệch tỷ giá hơn 21 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng, công ty này lãi từ chênh lệch tỷ giá hơn 53 tỷ đồng và thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán 34,5 tỷ đồng. 

Chi phí bán hàng trong quý III/2021 của Nhựa An Phát Xanh tăng mạnh, lên mức 198,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ 55,6 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 10,2% lên 46,7 tỷ đồng. 

Kết quả, doanh nghiệp báo lãi ròng giảm 18,8 tỷ đồng (tương đương giảm gần 22%) so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ còn 67,2 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo công ty cho biết, dù duy trì tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh hạt nhựa, bao bì, mở rộng thị phần hoạt động vận tải nhưng cước phí vận tải tăng cao nên mức lãi ròng bị ảnh hưởng.

Biên lợi nhuận ròng 9 tháng đầu năm nay của công ty chỉ còn 2,8% trong khi cùng kỳ năm ngoái xấp xỉ 4,2%. 

Tính đến cuối tháng 9/2021, tổng tài sản của Nhựa An Phát Xanh ở mức 9.957 tỷ đồng, tăng 1.388 tỷ đồng so với đầu năm (tài sản ngắn hạn tăng 21%, lên 5.461 tỷ đồng).

Công ty tăng lượng tiền mặt từ 1,3 tỷ đồng hồi đầu năm lên 16,6 tỷ đồng; tăng số tiền gửi ngân hàng lên 471,8 tỷ đồng và có hơn 951 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng kỳ hạn không quá 3 tháng.

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đến cuối tháng 9 chỉ còn 11,1 tỷ đồng trong khi đầu năm là 758,6 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh (tăng 68%) lên 2.804 tỷ đồng; hàng tồn kho là 1.024 tỷ đồng. 

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: