Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Nhựa Đông Á (DAG) dừng kế hoạch chào bán 29,78 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Việc tạm dừng để điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty và mang lại hiệu quả cho Công ty. Sau khi có phương án sử dụng vốn mới, Công ty sẽ nộp lại hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho UBCKNN theo quy định.

CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã DAG – sàn HOSE) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về việc tạm dừng đăng ký hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Việc tạm dừng để điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty và mang lại hiệu quả cho Công ty. Sau khi có phương án sử dụng vốn mới, Công ty sẽ nộp lại hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho UBCKNN theo quy định.

Trước đó, tại Đại hội cổ đông thường niên đầu năm, Công ty thông qua việc chào bán 29.782.056 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu (tỷ lệ 50%) để huy động 297,82 tỷ đồng.

Trong quý III/2022, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 546,5 tỷ đồng, tăng 25,2% so với cùng kì năm 2021. Trong đó giá vốn bán hàng 517,1 tỷ tăng 26,8%; lợi nhuận gộp tăng 2,1% lên 29,4 tỷ đồng doanh thu tài chính giảm 16,3% xuống còn 2,7 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm còn 14,8 tỷ đồng tương đương 3,2%.

Doanh nghiệp đã giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế quý III/2022 sụt giảm nghiêm trọng do những nguyên nhân sau: Quý III/2022, Công ty con - Công ty thành viên của Công ty mẹ thực hiện thanh lý tài sản cố định, dẫn đến lỗ từ thanh lý Tài sản cố định. Ngoài ra, để thúc đẩy việc bán hàng và tăng doanh thu, công ty phải thực hiện nhiều chính sách  quảng bá sản phẩm như: Tham gia các hội chợ thương mại, phát tờ rơi, in catalogue ... dẫn đến chi phí bán hàng và chi phi quản lý doanh nghiệp tăng cao.

Lũy kế 9 tháng, DAG ghi nhận doanh thu đạt hơn 1.762 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ; lãi sau thuế đạt 11,3 tỷ đồng, tăng 316% so với cùng kỳ.

Kế hoạch kinh doanh năm 2022, DAG đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 2.250 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 120 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng DAG thực hiện được 78% kế hoạch doanh thu và 44% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm.

Tổng tài sản của DAG đến cuối tháng 9/2022 đạt 2.028 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn tăng 44% lên 1.359 tỷ đồng; tài sản dài hạn  tăng 4% lên 668,9 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng 607 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn tăng 368 tỷ, nợ dài hạn tăng 238,8 tỷ.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: