Sự kiện hot
2 năm trước

Nhựa Đồng Nai báo lãi quí III sụt giảm 52%

Lũy kế 9 tháng đầu năm ghi nhận sự gia tăng ở hầu hết các chỉ số tài chính của DNP. Lợi nhuận gộp lũy kế tăng hơn 24%, đạt gần 421 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ khi đạt hơn 34.5 tỷ đồng.

Nhựa Đồng Nai báo lãi quí III sụt giảm 52% - Ảnh 1

CTCP Nhựa Đồng Nai (HNX: DNP) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí III/2020 với doanh thu thuần đạt hơn 797 tỷ đồng tăng nhẹ 3% so với cùng kì. Đặc biệt, biên lợi nhuận gộp đạt hơn 19% trong khi quý 3 năm trước chỉ đạt 15%. Chính điều này đã đẩy lợi nhuận gộp của quý tăng trưởng đến 32%, đạt 153.5 tỷ đồng.

Trong kì, doanh thu tài chính lại giảm đến 27% khi còn 33 tỷ đồng so với 45.5 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2019. Trừ chi phí tài chính thì chi phí bán hàng và quản lý của Công ty trong quý đều tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, chi phí bán hàng tăng 33% (chiếm hơn 54 tỷ đồng) và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 35% (chiếm hơn 61 tỷ đồng).

Lợi nhuận thuần của quý tăng trưởng 3% nhưng lợi nhuận khác lại có kết quả âm dẫn đến lãi ròng quý 3/2020 của DNP giảm đến 52%, còn gần 3 tỷ đồng so với gần 6 tỷ đồng trong cùng kỳ năm 2019.

Giải thích cho việc này, doanh nghiệp cho biết nguyên nhân chủ yếu do chi phí hỗ trợ khách hàng gia tăng, logistic khó khăn, chi phí lưu giữ kho tăng trong giai đoạn giãn cách xã hội của 2 đợt Covid trong năm đã tạo nên khoản chi phí khác lớn làm ảnh hưởng đến lợi nhuận khác.

Lũy kế 9 tháng đầu năm ghi nhận sự gia tăng ở hầu hết các chỉ số tài chính của DNP. Lợi nhuận gộp lũy kế tăng hơn 24%, đạt gần 421 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ khi đạt hơn 34.5 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm ngày 30/9, tổng tài sản của DNP tăng 16%, đạt hơn 8,805 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 25%, đạt gần 1,009 tỷ đồng, các khoản phải thu dài hạn tăng 43%, đạt hơn 36 tỷ đồng. 

Vay và nợ thuê tài chính cuối ngày 30/09 so với đầu năm có sự biến động ngược chiều. Các khoản ngắn hạn giảm 12%, còn hơn 1,495 tỷ đồng trong khi các khoản dài hạn tăng 20%, đạt gần 3,436 tỷ đồng. Kết quả, nợ phải trả so với ngày đầu năm 2020 tăng 17%, đạt 6,473.5 tỷ đồng.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: