Sự kiện hot
3 năm trước

Ninh Vân Bay muốn phát hành 25 triệu cổ phiếu

Với số lượng cổ phiếu phát hành lần này, doanh nghiệp cho biết đã có đối tác quan trọng mong muốn đầu tư. Sau khi phát hành thành công số cổ phiếu trên, vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến tăng từ 905 tỷ đồng lên 1.155 tỷ đồng.

Công ty Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (HoSE: NVT) vừa lên kế hoạch chào bán riêng lẻ 25 triệu cổ phiếu với giá phát hành dự kiến 20.000 đồng/cp. Tổng nguồn vốn huy động 500 tỷ đồng để gia tăng năng lực tài chính, thực hiện chiến lược mở rộng quy mô.

Với số lượng cổ phiếu phát hành lần này, doanh nghiệp cho biết đã có đối tác quan trọng mong muốn đầu tư. Sau khi phát hành thành công số cổ phiếu trên, vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến tăng từ 905 tỷ đồng lên 1.155 tỷ đồng.

Vào đầu năm, cơ cấu cổ đông của Ninh Vân Bay có biến động lớn khi 2 cổ đông ngoại lần lượt rút vốn sau nhiều năm đầu tư. Đó là Belton Investments bán toàn bộ 6,4 triệu cổ phiếu NVT, tương đương 7,07% vốn. Recapital Investments Pte.Ltd bán 10,74 triệu cổ phiếu, tương ứng 11,9% vốn, không còn cổ đông lớn từ 8/2. Tổ chức này tham gia vào Ninh Vân Bay khi mua 30 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 7.500 đồng/cp từ 2013, sau đó nâng sở hữu lên 32,4 triệu đơn vị, tương đương 35,87% vốn.

Sau đó, cổ đông lớn mới duy nhất xuất hiện tại Ninh Vân Bay là bà Đỗ Thị Thúy Hường. Nhà đầu tư này mua thêm 11.000 cổ phiếu NVT để nâng sở hữu lên 5% vốn từ ngày 26/4.

Hiện nay, cổ đông lớn nhất tại Ninh Vân Bay là nhà đầu tư Phạm Quốc Khánh với tỷ lệ sở hữu 24% và bà Hường là cổ đông lớn thứ 2. Doanh nghiệp không có cổ đông lớn tổ chức.

Trong năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 211 tỷ đồng, vượt 13% kế hoạch năm và giảm 24% so với năm trước. Lãi sau thuế đạt 19 tỷ đồng, vượt mạnh so với kế hoạch 1 tỷ đồng và bằng 35% năm trước.

Về hoạt động đầu tư, trong năm qua, Ninh Vân Bay đã đầu tư mua 99,5% vốn Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Dã Hương để nắm chi phối 2 khu nghỉ dưỡng là Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa tại Đà Lạt và dự án khu nghỉ dưỡng Mũi Né, Bình Thuận.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: