Sự kiện hot
2 năm trước

Nợ gấp đôi vốn chủ sở hữu, Becamex IDC lên phương án phát hành tối đa 2.500 tỷ đồng trái phiếu

Kế hoạch phát hành trái phiếu của Becamex IDC được thực hiện sau khi công ty này kết thúc nửa đầu năm tài chính 2021 với quy mô nợ phải trả ghi nhận ở mức 31.948 tỷ đồng. Giá trị nợ phải trả theo đó lớn gấp hơn 2 lần vốn chủ sở hữu.

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Mã chứng khoán BCM - sàn HOSE) thông qua phương án phát hành trái phiếu lần 3 năm 2021.

Cụ thể, doanh nghiệp lên phương án phát hành lô trái phiếu nêu trên với tổng mệnh giá tối đa 2.500 tỷ đồng và giao cho ông Phạm Ngọc Thuận, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các thủ tục liên quan tới đợt phát hành.

Các vấn đề được ủy quyền gồm quyết định các điều khoản, điều kiện của trái phiếu, thời điểm phát hành; thương lượng việc sử dụng tiền từ phát hành, ký kết các hợp đồng, thỏa thuận; quyết định các vấn đề về tài sản đảm bảo… và một số nội dung khác.

Kế hoạch phát hành trái phiếu của Becamex IDC được thực hiện sau khi công ty này kết thúc nửa đầu năm tài chính 2021 với quy mô nợ phải trả ghi nhận ở mức 31.948 tỷ đồng. Giá trị nợ phải trả theo đó lớn gấp hơn 2 lần vốn chủ sở hữu.

Trong cơ cấu nợ phải trả, riêng vay và nợ thuê tài chính dài hạn của công ty có giá trị 10.603 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 5.451 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 2/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu giảm 32% xuống còn 1.637 tỷ đồng. Trong khi đó tỷ lệ giảm chi phí vốn sâu hơn gần 50% dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 15,9% so với cùng kỳ lên 727 tỷ đồng.

Trong quý doanh thu tài chính giảm 10 tỷ đồng, xuống còn gần 12 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tăng 24 tỷ đồng lên mức 156 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 23 tỷ đồng lên mức 184 tỷ đồng còn chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 75 tỷ đồng lên mức 168 tỷ đồng.

Kết quả, quý II/2021, Becamex báo lãi trước thuế 543 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt gần 506 tỷ đồng - tăng 58,8% so với quý II năm ngoái trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 473 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Becamex đạt 3.036 tỷ đồng doanh thu - giảm 17% so với cùng kỳ. Nhờ chi phí vốn giảm sâu nên lợi nhuận gộp đã đạt 1.306 tỷ đồng. Cộng thêm 614 tỷ đồng lãi từ các công ty liên doanh liên kết và trừ các chi phí phát sinh, Becamex lãi trước thuế 1.050 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 974 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế - tăng 49,6% so với nửa đầu năm 2020 trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 929 tỷ đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: