Sự kiện hot
6 năm trước

Novaland chuẩn bị phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP

Trong 20 triệu cổ phần ESOP phát hành của Novaland có 17 triệu cổ phần ESOP không hạn chế chuyển nhượng và 3 triệu cổ phần còn lại bị hạn chế chuyển nhượng.

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - Mã: NVL) vừa công bố nghị quyết thông qua triển khai phương án phát hành 20 triệu cổ phần ESOP cho cán bộ nhân viên, tương ứng tỷ lệ phát hành 3,17%.

Trong đó có 17 triệu cổ phần ESOP không hạn chế chuyển nhượng và 3 triệu cổ phần còn lại bị hạn chế chuyển nhượng.

Mức giá phát hành và thời gian dự kiến phát hành ESOP không được Hội đồng quản trị đề cập đến.

Đầu tháng 9 vừa qua, Novaland đã bổ nhiệm ông Bùi Xuân Huy, Phó Tổng Giám lên làm Tổng Giám Đốc Tập đoàn kể từ ngày 8/9/2017. Ông Bùi Xuân Huy thay thế vị trí ông Phan Thành Huy, người vừa mới kết thúc nhiệm kỳ 5 năm ở vị trí Tổng Giám đốc và tiếp tục tham gia Tập đoàn ở vai trò thành viên Hội đồng Quản trị.

6 tháng đầu năm, Novaland ghi nhận 1.423 tỷ đồng doanh thu thuần, 433 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Hoàng Kiều
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: