Sự kiện hot
3 năm trước

Novaland dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 31%

Tổng khối lượng cổ phiếu Novaland dự kiến phát hành thêm là 884 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 14.736 tỷ đồng lên 23.578 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tăng 60%.

HĐQT Novaland (HoSE: NVL) vừa công bố Nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và thưởng cổ phiếu.

Theo đó, doanh nghiệp đưa ra phương án phát hành 456,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ phân phối 31%. Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của công ty mẹ tại BCTC kiểm toán 2020 khoảng 6.411 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phát hành 427,3 triệu cổ phiếu thưởng, tương đương tỷ lệ phân phối 29%. Nguồn thực hiện từ toàn bộ thặng dư vốn cổ phần tại BCTC kiểm toán riêng bán niên 2021 là 5.024 tỷ đồng.

Tổng khối lượng cổ phiếu Novaland dự kiến phát hành thêm là 884 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 14.736 tỷ đồng lên 23.578 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tăng 60%.

Thời điểm thực hiện trong năm 2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận phát hành và trong vòng 45 ngày kể từ ngày được chấp thuận. Novaland sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thưởng trong cùng 1 ngày.

Trước đó, Novaland đã phát hành 385,9 triệu cổ phiếu thưởng đợt 1 cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 35,68%. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phát hành gần 6 triệu cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi 57,7 trái phiếu cho trái chủ là HSBC. 

Trong quý 2/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 2.543 tỷ đồng, tăng 258% so với cùng kỳ năm trước, hưởng lợi việc bàn giao các dự án trọng điểm như Saigon Royal, Aqua City, NovaHills Mui Ne, Victoria Village, NovaWorld Ho Tram, NovaWorld Phan Thiet.

Lãi sau thuế của Novaland trong kỳ đạt 1.312,9 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lãi sau thuế lần lượt đạt 7.050 tỷ đồng và 2.014 tỷ đồng.

Năm 2021, Novaland đề ra kế hoạch doanh thu 27.500 tỷ đồng, tăng trưởng 447% so với thực hiện năm 2020; kế hoạch lợi nhuận sau thuế 4.100 tỷ đồng, tăng khoảng 5%. Như vậy, sau nửa đầu năm, công ty đã hoàn thành 25,6% kế hoạch doanh thu và 49% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: