Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Novaland dự kiến phát hành hơn 482 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn cổ phần

Nguồn vốn phát hành là thặng dư vốn cổ phần tại Báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2021 của Công ty, tương ứng hơn 5.203 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán NVL – sàn HOSE) thông báo chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Công ty dự kiến phát hành hơn 482,58 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 24,75%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, cứ 10.000 quyền thì được nhận 2.475 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Nguồn vốn phát hành là thặng dư vốn cổ phần tại Báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2021 của Công ty, tương ứng hơn 5.203 tỷ đồng.

Cũng theo thông tin từ Novaland, CTCP Novagroup, tổ chức có liên quan đến Hoàng Thu Châu, Thành viên HĐQT Công ty đã nhận chuyển nhượng xấp xỉ 94,66 triệu cổ phiếu NVL trong ngày 3/10. Qua đó, tổ chức này nâng sở hữu tại Novaland từ 727,17 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 32,165% lên hơn 721,83 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 37,02%.

Về hoạt động kinh doanh, 6 tháng đầu năm nay, Novaland đạt 4.615 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.828 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 34,5% và 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, với kế hoạch năm 2022 đề ra là doanh thu gần 35.974 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 6.500 tỷ đồng, kết thúc nửa đầu năm, Công ty mới hoàn thành 28,12% mục tiêu lợi nhuận.

Về tình hình tài chính, tổng nợ vay tài chính của NVL tại thời điểm 30/6/2022 là 68.567,3 tỷ đồng, tăng 13,3%. Trong đó, nợ vay tài chính ngắn hạn tăng 22,2% lên 23.332,3 tỷ đồng, còn nợ vay tài chính dài hạn tăng 9,2% lên 45.235 tỷ đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: