Sự kiện hot
12 tháng trước

Novaland muốn phát hành tối đa 1.500 tỷ đồng trái phiếu

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu là bất động sản thuộc sở hữu của Novaland, Địa ốc No Va và các cá nhân, tổ chức khác.

HĐQT Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE:NVL) vừa thông qua nghị quyết về phương án phát hành tối đa 1.500 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu là bất động sản thuộc sở hữu của Novaland, Địa ốc No Va và các cá nhân, tổ chức khác.

Trong tháng 6, HĐQT đã phê duyệt phương án vay vốn tối đa 1.600 tỷ đồng qua giao dịch bảo đảm và 2 đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị tối đa là 1.300 tỷ đồng (tính theo mệnh giá). Các khoản vay này được đảm bảo bằng cổ phần NVL thuộc sở hữu của bên bảo đảm là Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn và công ty của ông là Novagroup, bên cạnh một số tài sản bảo đảm khác.

Ngoài ra, Novaland cũng có kế hoạch niêm yết 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore. Trái phiếu có giá chuyển đổi là 135.700 đồng/cp, lãi suất 5,25%/năm với kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành. Năm 2018, Novaland đã phát hành hai đợt trái phiếu với tổng giá trị 240 triệu USD, các trái chủ đã chuyển đổi và trở thành cổ đông Novaland.

Trong quí 1/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 4,507 tỷ đồng, gấp 4.7 lần so với cùng kỳ năm 2020 nhờ đóng góp lớn đến từ các dự án như Saigon Royal, Victoria Village, Aqua City, NovaHills Mui Ne, NovaWorld Phan Thiet…và các dự án khác tại khu vực trung tâm TP.HCM.

Tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản tiền gửi nắm giữ đến ngày đáo hạn tại các ngân hàng đạt 13,684 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ 2020.

Tại ngày 31/03/2021, tổng nợ vay và nợ thuê tài chính của Tập đoàn ghi nhận 45,146 tỷ đồng, giảm 7.7% so với cuối năm 2020. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 36.8% tổng dư nợ vay, ghi nhận 16,609 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn ghi nhận 28,537 tỷ đồng, giảm gần 17% so với cuối năm 2020 - chủ yếu từ việc thanh toán các khoản nợ vay và từ việc trái chủ thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế sang cổ phiếu.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: