Sự kiện hot
3 tháng trước

NT2 lãi quý II giảm 90%

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần giảm 9% xuống 3.265 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hơn 139 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm ngoái. So với kế hoạch cả năm, công ty đã hoàn thành được 42% mục tiêu về doanh thu và 30% mục tiêu về lợi nhuận.

Điện lực Dầu khí Nhơn trạch 2 (HoSE: NT2) công bố báo cáo tài chính quý 2/2021.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần (doanh thu sản xuất điện) giảm 14% xuống 1.615,7 tỷ đồng. 

Doanh nghiệp lý giải, doanh thu giảm chủ yếu là do sản lượng điện giảm 216,8 triệu kWh so với cùng kỳ; dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà máy dẫn đến nhu cầu phụ tải thấp.

Ngoài ra, giá khí tăng cao làm giảm tính cạnh tranh trên thị trường điện; giá thị trường lại thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn giảm nhẹ 2% khiến lãi gộp giảm sâu từ 298 tỷ đồng xuống mức 73 tỷ đồng.

Trong kỳ, Doanh thu tài chính giảm 65% về mức 3,6 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng 35% lên 34,5 tỷ đồng do lỗ chênh lệch tỷ giá khi thực hiện thanh toán các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ. Lợi nhuận khác tăng 5,2 tỷ đồng nhờ ghi nhận thu nhập từ khoản tiền bồi thường liên quan đến tổn thất máy bơm nước làm mát chính từ Bảo hiểm PVI phía Nam. Kết quả, Điện lực Dầu khí Nhơn trạch 2 báo lãi sau thuế 24,6 tỷ đồng, giảm 90% so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần giảm 9% xuống 3.265 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hơn 139 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm ngoái. So với kế hoạch cả năm, công ty đã hoàn thành được 42% mục tiêu về doanh thu và 30% mục tiêu về lợi nhuận.

Tính đến thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản đạt 6.989,4 tỷ đồng, tăng 10% so với số đầu năm. Tài sản ngắn hạn tăng 54% lên 2.909 tỷ đồng, trong đó phải thu ngắn hạn của khách hàng chiếm phần lớn với 2.119 tỷ đồng, tăng 52%. 

Nợ dài hạn, nợ ngắn hạn tăng 37% lên 2.862 tỷ đồng. Trong đó, phải trả người bán gấp 3 lần giá trị đầu năm, ở mức 1.214 tỷ đồng do phần phải trả của PV Gas (HoSE: GAS) tăng từ 172 tỷ đồng lên hơn 1.130 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 18% về còn 639 tỷ đồng

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: