Sự kiện hot
3 năm trước

OCB chính thức kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất

Thống đốc NHNN vừa có quyết định việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Cụ thể, tại Quyết định số 2561/QĐ-NHNN ban hành mới đây, Thống đốc NHNN quyết định bổ sung Điểm 8 Giấy phép hoạt động số 0061/NH-GP ngày 13/4/1996 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Phương Đông nội dung hoạt động sau: "Kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước". 

Ngân hàng TMCP Phương Đông có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 3 Điều 18b Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của NHNN quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 17/2017/TT-NHNN ngày 20/11/2017 của NHNN) đối với nội dung hoạt động được bổ sung nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động số 0061/NH-GP ngày 13/4/1996 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Phương Đông.

Ánh Dương

Theo Nhịp sống kinh tế

Từ khóa: