Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

PCC1 chuẩn bị phát hành hơn 38 triệu cổ phiếu để chia cổ tức năm 2020

Doanh nghiệp lên phương án chi trả cổ tức bằng tiền cổ phiếu với tỷ lệ 20%. Doanh nghiệp dự kiến sẽ phát hành hơn 38,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông. Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2020 (1.108,6 tỷ đồng)

Xây lắp điện 1 (PCC1, HoSE: PC1) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiên quyền chi trả cổ tức trong năm 2020.

Cụ thể, doanh nghiệp lên phương án chi trả cổ tức bằng tiền cổ phiếu với tỷ lệ 20%. Doanh nghiệp dự kiến sẽ phát hành hơn 38,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông. Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2020 (1.108,6 tỷ đồng).

Trên thị trường, cổ phiếu PC1 có mức tăng ấn tượng 64% trong 3 tháng gần đây. Cụ thể, giá mã này tăng từ 23.800 đồng/cp giữa tháng 7 lên vùng đỉnh quanh 39.000 đồng trong nửa đầu tháng 10. Đóng cửa phiên 15/10, cổ phiếu đứng tại mức 39.700 đồng/cp.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 2/2021, PCC1 ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.991 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu doanh thu, mảng xây lắp và thiết bị ngành điện chiếm tỷ trọng lớn nhất với 2.074 tỷ đồng, gấp 4,6 lần cùng kỳ. Kỳ này, doanh thu bán hàng hóa vật tư tăng mạnh lên mức 507 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ là 65 tỷ đồng. 

Kết quả, PCC1 báo lãi sau thuế tăng 12,7% so với cùng kỳ. Phần lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 6,7% lên 130,6 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt 4.540 tỷ đồng, tăng 79%. Lợi nhuận sau thuế tăng 3,6% lên 225 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ giảm 2,2% xuống 209 tỷ đồng.

Tính tới 30/6, tổng tài sản tăng 40,2% so với đầu năm lên 15.036,7 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền giảm từ 1.276 tỷ đồng xuống 938 tỷ đồng. Phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 38% lên hơn 2.264 tỷ đồng. 

Tài sản cố định ở mức tương đương đầu năm với 3.839 tỷ đồng. Chi phí xây dựng dở dang tăng vọt lên 3.640 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức 379 tỷ đồng ở đầu kỳ (cuối quý I là 2.083 tỷ đồng), đây phần lớn là phần chi phí dở dang của các dự án Nhà máy điện gió Liên Lập, Nhà máy điện gió Phong Huy và Nhà máy điện gió Phong Nguyên.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: