Sự kiện hot
5 tháng trước

Petroland tiếp tục ghi nhận lỗ ròng

Công ty giải trình doanh thu và lãi giảm do quý I không triển khai thêm được dự án mới. Doanh thu chủ yếu từ hoạt động cho thuê văn phòng, khai thác cơ sở hạ tầng tòa Petroland Tower và các khoản tiền gửi ngân hàng nhưng bị ảnh hưởng tiêu cực từ dịch Covid-19.

Petroland tiếp tục ghi nhận lỗ ròng - Ảnh 1

Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland - HoSE: PTL) công bố kết quả kinh doanh quí 1/2021.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần giảm 20% còn gần 11 tỷ đồng từ hoạt động dịch vụ, không có doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản trong quý I. 

Trong kỳ, giá vốn hàng bán giảm 22% xuống 9,8 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 6,7% lên 8,4%. 

Doanh thu tài chính đến từ lãi tiền gửi giảm 28%, còn 2,6 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 30% lên 6,9 tỷ đồng. Công ty ghi nhận lỗ cổ đông công ty mẹ khoảng 3 tỷ đồng. Như vậy, Petroland đã lỗ 2 quý liên tiếp, quý IV/2020 lỗ 784 triệu đồng.

Công ty giải trình doanh thu và lãi giảm do quý I không triển khai thêm được dự án mới. Doanh thu chủ yếu từ hoạt động cho thuê văn phòng, khai thác cơ sở hạ tầng tòa Petroland Tower và các khoản tiền gửi ngân hàng nhưng bị ảnh hưởng tiêu cực từ dịch Covid-19.

Tính đến thời điểm cuối kỳ, tổng tài sản của Petroland là 1.567 tỷ đồng, xấp xỉ giá trị đầu kỳ. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 8% còn 21 tỷ đồng. Nợ phải trả của công ty chủ yếu là các khoản nợ ngắn hạn, khoảng 410 tỷ đồng, tương đương 96% tổng nợ. 

Về kế hoạch hoạt động năm 2021, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 125 tỷ đồng; lãi sau thuế là 17,75 tỷ đồng, tăng 11% so với kế hoạch năm 2020. Công ty không thông báo về kế hoạch chia cổ tức.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: