Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

PG Bank báo lãi 93 tỉ đồng Quý 2/2021

Lũy kế 6 tháng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 175 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2020. Động lực tăng trưởng đến từ các mảng kinh doanh cốt lõi.

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank - Mã CK: PGB) vừa công bố báo cáo tài chính Quý 2/2021.

Cụ thể, trong quý 2/2021 doanh nghiệp ghi nhận tổng thu nhập hoạt động (TOI) trong kỳ đạt 282 tỉ đồng, tăng nhẹ 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, thu nhập lãi thuần của PG Bank đạt 267,38 tỉ đồng, tăng 28,9% so với Quý 2/2020. Thu thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 9,88 tỉ đồng, tăng 154%; thu thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 3,78 tỉ đồng, giảm 72,2%; thu thuần từ hoạt động khác và góp vốn mua cổ phần chỉ là 0,98 tỉ đồng, giảm 98,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết thúc quý 2/2021, PG Bank ghi nhận chi phí hoạt động đạt 153,8 tỉ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro chỉ là 35 tỉ đồng, giảm tới 66,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là nguyên nhân chính giúp lợi nhuận trước thuế trong kỳ của PG Bank đạt 93,1 tỉ đồng, tăng gần 168% so với Quý 2/2020.

Lũy kế 6 tháng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 175 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2020. Động lực tăng trưởng đến từ các mảng kinh doanh cốt lõi.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần nửa đầu năm của PGBank đạt 534 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 81% đạt 17 tỷ đồng, lãi từ mua bán chứng khoán tăng 52% đạt 55 tỷ. Trong khi đó, lãi từ kinh doanh ngoại hối giảm 55% xuống còn 10 tỷ đồng.

Song song với việc thu nhập tăng, ngân hàng thắt chặt chi tiêu, giúp chi phí hoạt động giảm 1,2% xuống 301 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro cũng giảm 17% xuống 98 tỷ đồng.

Cuối tháng 6, tổng tài sản của PGBank đạt 37.227 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 2,4% đạt 26.299 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng giảm nhẹ 0,2% xuống 28.670 tỷ đồng. Nợ xấu của ngân hàng ở mức 703 tỷ, tăng 77 tỷ so với đầu năm, chiếm 2,67% tổng nợ.  

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: