Sự kiện hot
12 tháng trước

Phát Đạt (PDR) dự kiến phát hành hơn 178 triệu cổ phiếu chia cổ tức năm 2021

Đơn vị dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 36,3%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận 363 cổ phiếu mới. Số cổ phiểu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Đơn vị dự kiến phát hành tổng số hơn 178,8 triệu cổ phiếu.

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR – sàn HOSE) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021.

Theo đó, đơn vị dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 36,3%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận 363 cổ phiếu mới. Số cổ phiểu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Đơn vị dự kiến phát hành tổng số hơn 178,8 triệu cổ phiếu.

Đại hội cổ đông năm 2022, PDR đã thông qua phương án kinh doanh năm nay tăng ấn tượng với chỉ tiêu doanh thu 10.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 3.635 tỷ đồng, tăng 55% so với thực hiện năm 2021. Nếu hoàn thành kế hoạch, năm 2022 sẽ là năm đầu tiên PDR vượt ngưỡng lợi nhuận 3.500 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2021, Phát Đạt còn 1.875 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra, Công ty còn 179 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 71 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Trong quý IV/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu trong quý đạt 1.229 tỷ đồng, giảm 13,1% so với doanh thu đạt được quý 4/2020. Doanh thu quý 4 vừa qua của Phát Đạt phần lớn đến từ hoạt động chuyển nhượng đất (đạt 1.213 tỷ đồng) – là doanh thu chủ yếu từ việc chuyển nhượng một phần Khu chung cư cao tầng Dự án Phân khu số 4 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội Bình Định và bàn giao đợt cuối cho khách hàng các nền đất của Khu thấp tầng Dự án phân khu số 9 thuộc Khu đô thị Du lịch sinh thái Nhơn Hội.

Trong quý doanh thu tài chính đạt hơn 2 tỷ đồng. Tuy vậy chi phí tài chính tăng mạnh lên 73 tỷ đồng (tăng gần 60 tỷ đồng so với cùng kỳ) chủ yếu do khoản tiền vay của công ty tăng mạnh. Tính đến 31/12/2021 Phát Đạt ghi nhận dư nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 800 tỷ đồng, giảm hơn 600 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong khi đó dư vay nợ thuê tài chính dài hạn tăng hơn 2.100 tỷ đồng so với đầu năm, lên 2.620 tỷ đồng. Tổng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn hơn 3.400 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng trong quý chỉ chưa đến 5 tỷ đồng, giảm 22 tỷ đồng so với cùng kỳ nhờ giảm gần hết khoản chi phí môi giới phát sinh. Tuy vậy chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng hơn 31 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 77 tỷ đồng chủ yếu do tăng chi phí lương và dịch vụ mua ngoài.

Bên cạnh đó trong quý công ty còn ghi nhận khoản chi phí khác gần 17 tỷ đồng, cao hơn so với con số mấy trăm triệu ghi nhận trong quý 4/2020. Đây là khoản chi phí phát triển dự án và các khoản chi khác.

Kết quả quý 4/2021 Phát Đạt báo lãi sau thuế hơn 751 tỷ đồng, tăng gần 50% so với số lãi hơn 502 tỷ đồng đạt được quý 4/2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 754 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2021, Phát Đạt đạt 3.620 tỷ đồng doanh thu, giảm 7,4% so với năm 2020. Nhờ chi phí vốn và các chi phí khác giảm, dẫn tới lợi nhuận sau thuế tăng đến 52,5% lên 1.860 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt 1.865 tỷ đồng. EPS đạt 3.656 đồng.

Lan Anh
Theo KTDU
 

Từ khóa: