Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Phát Đạt sắp phát hành hơn 39 triệu cổ phiếu trả cổ tức đợt 2/2020

Dự kiến sau phát hành, Phát Đạt sẽ có 435,7 triệu cổ phiếu lưu hành, tương ứng với vốn điều lệ sẽ tăng từ 3.961 tỷ đồng lên 4.357 tỷ đồng.

Phát Đạt sắp phát hành hơn 39 triệu cổ phiếu trả cổ tức đợt 2/2020 - Ảnh 1

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã: PDR) thông báo phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức đợt 2/2020.

Theo đó, công ty sẽ phát hành hơn 39,6 triệu cổ phiếu để tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 với tỷ lệ 10%, tức cổ đông có 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 24/3. Thời gian phát hành chưa được công bố.

Nguồn vốn phát hành được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020. Hết năm 2020, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của PDR là gần 974 tỷ đồng.

Dự kiến sau phát hành, Phát Đạt sẽ có 435,7 triệu cổ phiếu lưu hành, tương ứng với vốn điều lệ sẽ tăng từ 3.961 tỷ đồng lên 4.357 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong quí IV/2020, PDR ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.412 tỷ đồng tăng 36% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán cũng tăng mạnh nên lợi nhuận gộp đạt gần 720 tỷ đồng chỉ còn tăng 6% so với quý IV/2019.

Kết thúc quý IV, Phát Đạt ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 636 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 502 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 6% so với cùng kỳ năm ngoái. EPS đạt 1.218 đồng.

Luỹ kế cả năm 2020, doanh thu đạt 3.910 tỷ đồng tăng 15% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 1.219 tỷ đồng tăng 44% so với năm 2019 tương đương EPS đạt 3.021 đồng.

Năm 2020, Bất động sản Phát Đạt đặt kế hoạch 3.789 tỷ đồng doanh thu và 1.200 tỷ đồng lãi sau thuế. Như vậy, Phát đạt đã hoàn thành vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của PDR đạt gần 15.591 tỷ đồng, tăng mạnh 1.630 tỷ đồng so với đầu năm. Các khoản tiền và tương đương tiền giảm gần 600 tỷ đồng, về mức 53 tỷ đồng.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: