Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Phí tàu tăng cao, lợi nhuận quý IV của Thủy sản Minh Phú giảm 11%

Lũy kế năm tài chính 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 10.140,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 532,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 8,6% và giảm 2,6% so với cùng kỳ.

CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã chứng khoán MPC - UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính công ty mẹ quý IV/2021.

Theo đó, trong quý IV/2021, công ty mẹ ghi nhận doanh thu đạt 2.930,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 122,61 tỷ đồng, lần lượt tăng 7,7% và giảm 11,2% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 7,5% lên 10,9%.

Giá vốn hàng bán được tiết giảm nên lợi nhuận gộp tăng 57,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 116,08 tỷ đồng lên 319,19 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 67,3%, tương ứng giảm 44,46 tỷ đồng về 21,57 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 78,8%, tương ứng tăng thêm 79,89 tỷ đồng lên 181,31 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, mặc dù lợi nhuận gộp tăng mạnh nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn giảm so với cùng kỳ do hụt doanh thu tài chính và chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp tăng cao.

Doanh nghiệp lý giải trong kỳ lợi nhuận giảm do phí tàu tăng cao và không nhận cổ tức từ các công ty con.

Lũy kế năm tài chính 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 10.140,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 532,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 8,6% và giảm 2,6% so với cùng kỳ.

Không những lợi nhuận giảm, trong năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 132,5 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 229,4 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của MPC tăng 14,8% so với đầu năm lên 8.566,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 3.731,3 tỷ đồng, chiếm 43,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.249,8 tỷ đồng, chiếm 37,9% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.010,7 tỷ đồng, chiếm 11,8% tổng tài sản.

Điểm đáng lưu ý, trong năm 2021, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 194,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 2.146,2 tỷ đồng lên 3.249,8 tỷ đồng và đây chính là nguyên nhân chính dẫn tới dòng tiền âm.

Trong đó, năm 2021, lần đầu tiên xuất hiện khoản phải thu giá trị lớn. Cụ thể, khoản 1.329,7 tỷ đồng tại CTCP Thủy sản Minh Phú Hậu Giang; 329,2 tỷ đồng tại Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Minh Phát và hàng loạt khoản mục phải thu tăng ở nhiều đơn vị khác.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: