Sự kiện hot
4 tháng trước

Phú Tài (PTB) ước lợi nhuận quý III/2022 khoảng 521 tỷ đồng

Năm nay, PTB đặt chỉ tiêu doanh thu là 7.250 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 790 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đạt 72% kế hoạch doanh thu, 66% mục tiêu lợi nhuận.

HĐQT CTCP Phú Tài (PTB) vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và kế hoạch quý 4/2022.

Theo đó, 9 tháng đầu năm, PTB ghi nhận doanh thu hợp nhất là 5.251 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 521 tỷ đồng tăng lần lượt 10% và 5,7% so với cùng kỳ năm trước.

Năm nay, PTB đặt chỉ tiêu doanh thu là 7.250 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 790 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đạt 72% kế hoạch doanh thu, 66% mục tiêu lợi nhuận.

Về công ty mẹ, tình hình kinh doanh có giảm sút, theo đó doanh thu giảm 19% còn 2.406 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 260 tỷ đồng giảm 19% so với cùng kỳ năm trước.

PTB cho rằng, công ty mẹ có doanh thu và lợi nhuận trước thuế giảm so với cùng kỳ 2021 là do công ty đã sáp nhập chi nhánh - Nhà máy chế biến gỗ Phù Cát vào công ty con - Công ty TNHH MTV gỗ Phú Tài Bình Định kể từ ngày 1/1/2022.

Do đó, kết quả sản xuất kinh doanh trong 9 tháng và kế hoạch quý 4/2022 báo cáo công ty mẹ không còn hạch toán doanh thu và lợi nhuận của chi nhánh Nhà máy chế biến gỗ Phù Cát chuyển sang hạch toán vào báo cáo hợp nhất. Một nguyên nhân khác được công ty đưa ra là do ảnh hưởng chung của thị trường thế giới.

Về kế hoạch quý 4, Phú Tài đặt mục tiêu doanh thu công ty mẹ là 721 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 203 tỷ đồng. Lũy kế cả năm, doanh thu dự kiến giảm 25,2% và lợi nhuận dự kiến giảm 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đối với mục tiêu sản xuất hợp nhất, doanh nghiệp ước đạt 1.753 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 170 tỷ đồng trong quý 4.

Nếu thực hiện kế hoạch đề ra, doanh nghiệp mới hoàn thành 96,6% (7.004 tỷ đồng) mục tiêu doanh thu, 87,5% (691 tỷ đồng) kế hoạch lợi nhuận trong năm nay.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: