Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Phường Yên Sở (TP. Hà Nội): Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ từ Đề án 11

Vừa qua, ngày 20/6/2024, Đảng ủy phường Yên Sở đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 06-12-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới” và Tổng kết cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024 trên địa bàn phường Yên Sở.

Phường Yên Sở (TP. Hà Nội): Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ từ Đề án 11 - Ảnh 1

Dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 06-12-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới” và Tổng kết cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024 trên địa bàn phường Yên Sở có các đại biểu: Ông Lê Mạnh Toàn - Quận ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàng Mai; Ông Vũ Minh Tú - Quận ủy viên, Bí thư Đảng bộ phường Yên Sở; Ông Nguyễn Minh Căn - Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Yên Sở... Cùng dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy; các đồng chí Đảng ủy viên; các đồng chí Lãnh đạo UBND phường; các đồng chí trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội phường; trưởng, phó các tổ chức xã hội phường; các đồng chí cấp ủy viên các chi bộ trực thuộc và các đồng chí đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Ông Nguyễn Minh Căn - Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Yên Sở trình bày báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 11 của Ban Thường vụ thành ủy Hà Nội.

Ông Nguyễn Minh Căn - Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Yên Sở trình bày báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 11 của Ban Thường vụ thành ủy Hà Nội.

Trong 03 năm qua, Đảng bộ phường đã triển khai hiệu quả Đề án số 11-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Đề án số 01-ĐA/HU của Ban Thường vụ Quận ủy. Các cấp ủy Đảng đã chú trọng việc xây dựng, củng cố chi bộ, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đạt được nhiều kết quả tích cực. Đảng ủy phường Yên Sở thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cán bộ và tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu cho 100% Bí thư chi bộ trực thuộc Quận ủy và Đảng bộ cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên.

Các tập thể Chi bộ được khen thưởng trong việc thực hiện Nghị quyết số 11

Các tập thể Chi bộ được khen thưởng trong việc thực hiện Nghị quyết số 11

Các chi bộ đã nâng cao chất lượng sinh hoạt, tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc tổ chức và đảm bảo quy trình. Nội dung sinh hoạt chi bộ luôn bám sát chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo và tính chiến đấu. Chất lượng sinh hoạt và hiệu quả hoạt động của chi bộ được nâng lên, góp phần quan trọng cho việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ Quận. Công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc sinh hoạt chi bộ được chú trọng. Các chi bộ thực hiện tốt việc đăng ký sinh hoạt trên phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”, 100% đảng viên của Đảng bộ Quận đã cài đặt phần mềm này.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đề xuất nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàng Mai Lê Mạnh Toàn đề nghị các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả các đề án của Ban Thường vụ Thành ủy và Quận ủy, tập trung đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, lựa chọn chuyên đề phù hợp với nhiệm vụ từng địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát chế độ và chất lượng sinh hoạt của các tổ chức Đảng.

Các cá nhân được khen thưởng trong cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4 năm 2024 trên địa bàn phường Yên Sở.

Các cá nhân được khen thưởng trong cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4 năm 2024 trên địa bàn phường Yên Sở.

Dịp này, phường Yên Sở khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở và cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024 trên địa bàn phường Yên Sở.

Từ khóa: