Sự kiện hot
7 tháng trước

PNJ muốn phát hành hơn 3,4 triệu cổ phiếu ESOP, chia cổ tức ở mức 20%

Doanh nghiệp đặt kế hoạch kinh doanh gần 21.006 tỷ đồng doanh thu thuần năm 2021, gần 1.230 tỷ đồng lãi sau thuế; tăng lần lượt 20% và 15% so với thực hiện năm 2020.

PNJ muốn phát hành hơn 3,4 triệu cổ phiếu ESOP, chia cổ tức ở mức 20% - Ảnh 1

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021, dự kiến diễn ra ngày 17/4.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch kinh doanh gần 21.006 tỷ đồng doanh thu thuần năm 2021, gần 1.230 tỷ đồng lãi sau thuế; tăng lần lượt 20% và 15% so với thực hiện năm 2020.

Năm ngoái công ty bán lẻ này ghi nhận doanh thu tăng 3% lên hơn 17.500 tỷ đồng. Tuy nhiên chi phí hoạt động tăng khiến lợi nhuận sau thuế giảm 10% về mức 1.069 tỷ đồng, nhưng vẫn vượt đến 28% kế hoạch năm.

Với kết quả đó, HĐQT đề xuất chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt 20%, tương đương số tiền 453 tỷ đồng (tăng so với con số kế hoạch đầu năm là 18%). Trong đó công ty đã tạm ứng cổ tức tổng tỷ lệ 14%, do vậy đợt chia cuối cho năm 2020 có tỷ lệ 6%.

Do vượt kế hoạch lợi nhuận, PNJ cũng sẽ triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với tỷ lệ 1,5% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tổng khối lượng phát hành là hơn 3,4 triệu cổ phiếu.

Giá phát hành ESOP là 10.000 đồng/cp, tương đương với số tiền công ty thu về khoảng 34 tỷ đồng. Lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong năm đầu tiên, 70% bị hạn chế trong 2 năm và 40% hạn chế trong 3 năm.

Tại kỳ đại họp tới, công ty cũng xin ý kiến cổ đông miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Lê Hữu Hạnh và Lê Quang Phúc do hết thời hạn bổ nhiệm. Do vậy, công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: