Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

PNJ phát hành 2,3 triệu cổ phiếu ESOP

Giá phát hành dự kiến là 20.000 đồng/cp, tương đương với số tiền dự kiến thu về hơn 46 tỷ đồng. Thị giá PNJ đạt 77.000 đồng/cp (phiên 2/12), cao hơn 3,85 lần giá chào bán.

Thông tin từ Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) cho biết, doanh nghiệp đang triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2020. Khối lượng phát hành dự kiến gần 2,32 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 1,03%.

Giá phát hành dự kiến là 20.000 đồng/cp, tương đương với số tiền dự kiến thu về hơn 46 tỷ đồng. Thị giá PNJ đạt 77.000 đồng/cp (phiên 2/12), cao hơn 3,85 lần giá chào bán.

Thời gian thực hiện trong năm 2020, đối tượng là cán bộ nhân viên tập đoàn, bao gồm thành viên HĐQT, ban điều hành, lãnh đạo chủ chốt, cán bộ cấp trung, nhân viên chủ chốt thuộc PNJ và các công ty con có đóng góp tích cực trong việc hoàn thành kế hoạch năm 2019. 

Trong danh sách cán bộ mua cổ phiếu ESOP, đáng chú ý có Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung được mua 257.600 cổ phiếu và Tổng giám đốc Lê Trí Thông mua 213.000 cổ phiếu. Tổng khối lượng 2 lãnh đạo cao cấp công ty mua là 470.600 cổ phiếu, chiếm hơn 20% lượng ESOP phát hành.

Về kết quả kinh doanh, theo BCTC riêng lẻ quý III với doanh thu tăng 25,6% lên 3.975 tỷ đồng. Giá vốn tăng 32% nên lãi gộp còn tăng 3%, đạt 710 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm từ 21,8% về 17,8%.

Chi phí tài chính tăng 19% lên 35,6 tỷ đồng do nhu cầu vốn lưu động phục vụ kinh doanh. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý biến động không đáng kể. Theo đó, lợi nhuận sau thuế đạt 214 tỷ đồng, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, lợi nhuận PNJ đã tăng trở lại sau 2 quý giảm so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, PNJ báo cáo doanh thu tăng 18% đạt 11.492 tỷ đồng; lãi sau thuế 664 tỷ đồng, giảm 16% so với 9 tháng 2019. So kế hoạch năm, công ty thực hiện 85% chỉ tiêu doanh thu và 83% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Tính đến thời điểm 30/9, PNJ có 164 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, gấp đôi thời điểm đầu năm. Khoản phải thu ngắn hạn giảm mạnh từ 933 tỷ đồng xuống 451 tỷ đồng, hàng tồn kho duy trì mức 5.540 tỷ đồng.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: