Sự kiện hot
10 tháng trước

POW báo lãi đột biến quí IV

Luỹ kế cả năm 2020, PV Power đạt 29.709 tỷ đồng doanh thu thuần, 2.493 tỷ đồng lãi sau thuế; giảm lần lượt 16% và 13% so với năm 2019. Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ là 2.194 tỷ đồng. EPS cả năm 2020 đạt 937 đồng.

POW báo lãi đột biến quí IV - Ảnh 1

(PV Power - Mã: POW) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận 7.914 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước do giảm sản lượng điện sản xuất trong kỳ.

PV Power cho biết doanh thu giảm nhưng lợi nhuận lại tăng chủ yếu do trong quý, công ty mẹ ghi nhận khoản thu từ chênh lệch tỷ giá do thực hiện hợp đồng mua bán điện dự án nhà máy điện Vũng Áng 1 trong năm 2016 và 2017.

Giá vốn hàng bán giảm tới 21% bên cạnh việc tiết giảm chi phí tài chính, quản lý doanh nghiệp giúp tổng công ty lãi đột biến tăng 159% lên 1.006 tỷ đồng trong kỳ.

Khoản lợi nhuận sau thuế tương ứng với số tiền thu từ chênh lệch tỷ giá năm 2016, 2017 này sẽ do công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam quyết định phê duyệt phân phối (không được phân phối cho cổ đông ngoài công ty mẹ).

Luỹ kế cả năm 2020, PV Power đạt 29.709 tỷ đồng doanh thu thuần, 2.493 tỷ đồng lãi sau thuế; giảm lần lượt 16% và 13% so với năm 2019. Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ là 2.194 tỷ đồng. EPS cả năm 2020 đạt 937 đồng.

Tính đến ngày 31/12, tổng tài sản của PV Power đạt 53.815 tỷ đồng, giảm 1.908 tỷ đồng so với đầu năm.Tổng tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn của tổng công ty hết năm 2020 là 7.859 tỷ đồng, tăng 2.118 tỷ đồng so với đầu năm.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: