Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

PV Gas lợi nhuận quí III giảm 30%

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PV Gas ghi nhận doanh thu giảm 16% còn 48.625 tỷ đồng và lợi nhuận cổ đông công ty mẹ giảm 31% còn 6.129 tỷ đồng. Thu nhập trên mỗi cổ phấn sau 9 tháng đạt 3.057 đồng.

Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas, HoSE: GAS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III với doanh thu thuần giảm hơn 16% còn 15.937 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp giảm mạnh 33% còn 2.906 tỷ đồng.

PV Gas lợi nhuận quí III giảm 30% - Ảnh 1

Doanh thu tài chính cũng giảm 14% còn 384 tỷ chủ yếu do giảm thu lãi tiền gửi. Tuy nhiên, các chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng đều được tiết giảm so với cùng kỳ năm trước. Theo đó lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 2.023 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PV Gas ghi nhận doanh thu giảm 16% còn 48.625 tỷ đồng và lợi nhuận cổ đông công ty mẹ giảm 31% còn 6.129 tỷ đồng. Thu nhập trên mỗi cổ phấn sau 9 tháng đạt 3.057 đồng.

Tính đến thời điểm ngày 30/9, tổng tài sản của PV Gas đạt hơn 61.700 tỷ đồng; phần lớn là tiền và tiền gửi ngân hàng với giá trị 26.732 tỷ đồng (giảm 2.660 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm). Trong khi đó, giá trị khoản mục tài sản dở dang dài hạn lại tăng 3.400 tỷ lên 6.420 tỷ đồng.

Các dựa án dở dang được tăng mạnh đầu tư là đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn II; dự án đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt; kho chứa LNG quy mô 1 triệu tấn/năm tại Thị Vải.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: