Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

PV Power báo lãi quý 2 đạt 890 tỷ đồng

Lũy kế 6 tháng, PV Power ghi nhận doanh thu thuần đi ngang ở mức 15.617 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng 7% lên 1.656 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng mức tương tự lên 1.384 tỷ đồng.

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, HoSE: POW) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 năm 2021.

Trong đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất quý II tăng 3% lên 7.956 tỷ đồng. Tuy nhiên lợi nhuận gộp vẫn giảm 14% xuống 1.144 tỷ đồng do giá vốn tăng nhiều hơn. 

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 77% lên 360 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lãi bán công ty con Máy - Thiết bị dầu khí (PV Machino, UPCoM: PVM) gần 293. Trước đó, tổng công ty đã ghi nhận hơn 358 tỷ lãi thoái vốn tại PV Machino trong BCTC riêng lẻ quý I và không ghi nhận trong BCTC hợp nhất 3 tháng đầu năm.

PV Power cho biết doanh thu Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2 tăng 637 tỷ đồng trong quý II nhờ giá nhiên liệu khí cao hơn cùng kỳ nên dù sản lượng điện giảm nhưng doanh thu bán điện vẫn tăng. Doanh thu Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 cũng tăng khoảng 103 tỷ chủ yếu do sản lượng điện phân bổ quý II tăng 25 triệu kWh so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, doanh thu Nhà máy điện Vũng Áng 1 giảm 225 tỷ đồng do sản lượng điện giảm 124 triệu kWh so với quý II/2020. Bên cạnh đó, giá vốn hàng bán hàng của Nhà máy điện Cà Mau tăng 730 tỷ đồng do giá khí tăng; giá vốn của Nhà máy Nhơn Trạch 1 cũng tăng 25 tỷ do sản lượng và chi phí nhiên liệu tăng.

Chi phí tài chính giảm 4% và chi phí quản lý giảm 44% về mức 239 tỷ đồng do giảm khoản dự phòng từ 280 tỷ về còn 13 tỷ đồng. Kết quả, doanh nghiệp báo lãi sau thuế tăng 4% lên 890 tỷ đồng, riêng lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ tăng 16%, đạt 876 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, PV Power ghi nhận doanh thu thuần đi ngang ở mức 15.617 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng 7% lên 1.656 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng mức tương tự lên 1.384 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản của PV Power ở mức 56.708 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Giá trị hàng tồn kho chủ yếu là nguyên, vật liệu tăng 11% lên 1.960

Khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng 47% lên 6.824 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải trả Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tăng 20% lên 3.373 tỷ đồng, phải trả Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas, HoSE: GAS) gấp 4 lần giá trị đầu năm, ở mức 2.339 tỷ đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: