Sự kiện hot
12 tháng trước

PVD báo lãi năm 2020 tăng nhẹ 5%

Lũy kế năm 2020, doanh thu thuần của PVD đạt 5.228 tỷ đồng và lãi sau thuế 181 tỷ đồng, tương ứng tăng 20% và 5% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ ghi nhận 184 tỷ đồng.

PVD báo lãi năm 2020 tăng nhẹ 5% - Ảnh 1

CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling - Mã: PVD) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí IV/2020 với doanh thu và lợi nhuận sụt giảm.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần của công ty đạt 824 tỷ đồng, giảm gần 41% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán giảm 37%, mức giảm ít hơn doanh thu nên lợi nhuận gộp giảm tới 75%. Biên lợi nhuận gộp theo đó chỉ còn ở mức 4,4%.

Nhờ tiết giảm hầu hết chi phí, cùng với việc có được khoản lãi từ tiền gửi, tiền cho vay và chênh lệch tỷ giá nên PVD báo lãi giảm 53% còn 71 tỷ đồng sau thuế. Đây là khoản lợi nhuận sau thuế cao nhất trong các quý năm 2020. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 58%, đạt 59 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2020, doanh thu thuần của PVD đạt 5.228 tỷ đồng và lãi sau thuế 181 tỷ đồng, tương ứng tăng 20% và 5% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ ghi nhận 184 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm ngày 31/12, tổng tài sản của PVD đến hết năm 2020 tương đương với ngày đầu năm, xấp xỉ 20.853 tỷ đồng. Trong đó, tiền và tiền gửi có kỳ hạn ngân hàng ở mức 2.270 tỷ đồng, giảm 23% và chiếm khoảng 11% tổng tài sản. Khoản hàng tồn kho và phải thu ngắn hạn khoảng 2.765 tỷ đồng, tương đương với cuối năm ngoái.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: