Sự kiện hot
5 tháng trước

PVD hoãn chia cổ tức năm 2019 và 2020

ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã phê duyệt và ủy quyền HĐQT triển khai thực hiện phương án chia cổ tức năm 2019 và 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% mỗi năm tại thời điểm thích hợp trong năm 2021.

HĐQT PV Drilling (HoSE: PVD) thông báo gia hạn thời gian trả cổ tức năm 2019 và 2020 vào thời điểm thích hợp trong 6 tháng đầu năm 2022.

Theo PV Drilling, ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã phê duyệt và ủy quyền HĐQT triển khai thực hiện phương án chia cổ tức năm 2019 và 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% mỗi năm tại thời điểm thích hợp trong năm 2021.

Thời gian qua, doanh nghiệp đã làm việc với PVN cùng Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước để bổ sung thông tin, giải trình. Tuy nhiên, đến nay đơn vị vẫn chưa được sự chấp thuận của cả PVN lẫn Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 3/2021, doanh nghiệp ghi nhận hơn 1.011 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 20%. Giá vốn giảm nhiều hơn, lãi gộp theo đó tăng 44% đạt hơn 113 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 6% lên 11%.

Doanh thu tài chính của tổng công ty tăng 42% lên 50 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận khác âm gần 20 tỷ đồng. Chi phí quản lý cũng tăng 29% lên hơn 84 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng 73% lên hơn 67 tỷ đồng.

Theo giải trình, doanh thu giảm do công ty không phát sinh doanh thu giàn khoan thuê trong quý IIII, cùng kỳ năm ngoái có 1,7 giàn. Đơn giá cho thuê giàn khoan tự nâng sở hữu giảm gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Nhờ tăng hiệu suất sử dụng giàn khoan tự nâng lên 88% (cùng kỳ là 55%), cùng việc tiết giảm các chi phí (bảo dưỡng thường xuyên, quản lý chung) đã giúp lợi nhuận tăng so với quý III năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp dịch vụ khoan dầu khí báo cáo doanh thu 2.661 tỷ đồng, giảm 40%; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ âm 30 tỷ đồng, cùng kỳ lãi gần 125 tỷ đồng. 

Năm 2021, PV Drilling đặt mục tiêu 4.400 tỷ đồng doanh thu và 25 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ. Như vậy, công ty đã thực hiện được khoảng 60% kế hoạch doanh thu và cần lãi 55 tỷ đồng quý cuối năm để hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.

Hà Quyên
Theo KTDU

Từ khóa: